Konfirmation med regnbågsstolor i Strömstads kyrka

Under helgen har Strömstads kyrka konfirmerat två ungdomsgrupper med ett tjugotal ungdomar i varje. Konfirmationspräst har varit Bengt Magnusson.

ANNONS
LocationStrömstad||

Kyrkan var fylld till sista plats under gudstjänsten, när konfirmanderna välsignades och konfirmationstiden avslutades. I en blandning av humor och allvar fick de närvarande ta del av litet av hur tiden med konfirmationsundervisning varit. Bengt Magnusson såg glatt överraskad och litet rörd ut när konfirmandgrupp nummer två taktfast skanderade sitt tack till honom.

– Jag älskar att vara med ungdomar. De ger så mycket tillbaka, säger han.

Det han själv önskar av sin undervisning är att förmedla sin tro att man i en värld av orättvisa och ondska ändå kan hoppas på något som är fullkomligt, förklarar han.

– Men vi prackar inte på konfirmanderna något. Vi vill att var och en ska bilda sig en egen uppfattning.

ANNONS

41 ungdomar deltog i gudstjänsterna, en ökning sedan förra årets 30 konfirmander. Bengt Magnusson och diakonen Stefan Mortensen bar kyrkans nya regnbågsstolor som används av samtliga präster vid alla gudstjänster utom begravningar sedan kriget började i Ukraina.

– Som både en fredssymbol och en symbol för alla människors lika värde, säger Bengt Magnusson.

ANNONS