Jenny Johansson: Vissa berättelser lämnar aldrig hjärtat

Så fort jag hade lärt mig att läsa och skriva ville jag berätta. Redan som tioåring klippte, klistrade och knåpade jag ihop egna tidningar. Med varierad kvalitet på innehållet ska tilläggas. Men drivkraften att berätta fanns där. Och den har följt med och fått stort utrymme sedan dess.