Karl af Geijerstam: Vindkraften kommer att störa och behövas

All exploatering av naturresurser och energi kommer att innebära ingrepp i naturen. Att göra avvägningar mellan energibehoven och naturvårdsintressen är helt rimligt.