Vilken teknik kommer jag att vägra när jag nått 80?

Ingalill Sundhage: Måste jag sätta mig i ett tåg som kör i 1 000 km/timmen i ett vakuumrör?