Strömstads sjukhusfastighet, Pilen 5.
Strömstads sjukhusfastighet, Pilen 5. Bild: Marita Adamsson

Viktigt att arbeta för bättre vård under hela dygnet

Replik till Margareta Fredriksson (STNB, 30 juli: KD måste sig till fakta)

ANNONS
|

I fullmäktige i Strömstad finns två enhälliga fullmäktigebeslut, om att politiken i Strömstad ska arbeta för bättre vård och för vård dygnet runt i Strömstad. Senaste beslutet i fullmäktige är från 2018-12-13, efter ett Medborgarförslag från jourstromstad. Förslaget till beslut var att avslå förslaget, men KD yrkade på bifall, och fick medhåll av Fi, S och SD, varefter samtliga 39 politiker, således alla partier i fullmäktige biföll förslaget.

Detta är vad KD i Strömstad arbetar för, oavsett vad som är förankrat på regional nivå. Här har vi i KD stått väldigt ensamma i vår kommun. För regionen gäller bara indragning och nedläggning för Strömstad oavsett parti, därför är det viktigt att arbeta för att Strömstad ska få bättre vård under dygnets alla timmar.

ANNONS

Vi i KD Strömstad har under denna mandatperiod arbetat för detta beslut, varit lojalt mot det politiska beslutet. Där har KD stått väldigt ensamt, ända fram till nu instundande valtider.

Anders Ekström

KD i Strömstad

ANNONS