Karl af Geijerstam: Vi kan inte vårdas av vakanta tjänster

Västra Götalandsregionens lönesatsningar på vissa nyckelgrupper har varit lyckad. Det måste löna sig att utbilda sig till vårdyrken.