Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Lasse Edwartz

Debatt: Vi bevakar att skogsvårdslagen följs

Anna Nordh, Skogsstyrelsen, svarar Pontus Berglund i frågan om kalhyggen.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Replik till Pontus Berglund.

LÄS MER:Skogsavverkning = kalavverkning

Skogsstyrelsens arbete som tillsynsmyndighet innebär att vi bevakar att skogsvårdslagen följs och även de delar av miljö­balken som rör skogsbruks­åtgärder. Skogsstyrelsen får in runt 65 000 avverkningsanmälningar om året. Alla anmälningar genomgår en kontroll utifrån vilka uppgifter om exempelvis natur­värden, arter och kulturlämningar som finns registrerade i kartskikt eller som kommer till vår kännedom. Utifrån denna kontroll går ett urval av ärenden vidare för fortsatt utredning och handläggning.

Föryngringsavverkning av skog kräver normalt sett inte någon tillstånds­ansökan utan endast en anmälan, såvida det inte rör sig om ädellövskog eller fjällnära skog. Skogsstyrelsen godkänner eller avslår alltså oftast inte skogsavverkningar. Däre­mot kan vi inom vissa ramar påverka åtgärder på olika sätt, till exempel genom ingripande beslut. Oavsett om Skogsstyrelsen fattat beslut eller inte i ett ärende så har både skogsägare och utförare alltid ett ansvar att följa gällande lagar och bestämmelser.

ANNONS

Anna Nordh

ställföreträdande distriktschef Skogsstyrelsen, Skaraborg-Fyrbodals distrikt

ANNONS