<strong id="strong-29a083594e12c56a24fd754fe8ea59d8">Andreas Hansson (C)</strong> gruppledare Strömstad.
Andreas Hansson (C) gruppledare Strömstad. Bild: Thomas Bennelid

Världsmiljödagen 5 juni: miljö- och klimatarbetet måste ske här och nu!

Den 5 juni är det världsmiljödagen och aldrig förr har miljöfrågorna varit så akuta som nu.

ANNONS

När det stod klart att Sverigedemokraterna fick nycklarna till Rosenbad tillsammans med regeringspartierna, var vi många som kände en stor oro inför hur det skulle påverka miljöarbetet. Och nu, ett drygt halvår senare har Sverige tagit flera kliv bakåt i den gröna omställningen och i det svenska miljöarbetet.

För första gången på 20 år har vi en regering som aktivt höjer utsläppen. I den nuvarande takten ser det i praktiken omöjligt ut att nå Sveriges klimatmål. Konsekvenserna av deras politik är förödande. Att inte nå klimatmålen kan kosta Sverige flera miljarder i böter från EU, samtidigt som näringslivet förlorar konkurrenskraft. Men de värsta konsekvenserna är de oåterkalleliga miljoner ton ökade utsläpp som spär på klimatkrisen.

ANNONS

Centerpartiet har en plan för hur vi ska nå klimatmålen. Vår utgångspunkt är att det ska vara så enkelt för dig som möjligt, som enskild individ att göra miljömedvetna val i din vardag. Vi vet att det är ett arbete som måstes drivas i både EU och i Sverige, nationellt såväl som regionalt och lokalt.

För oss är bevarandet och utvecklandet av skogarna, kusterna, våtmarkerna och odlingslandskapet helt centrala för en framtida hållbar utveckling. På många platser idag ser vi hur arter och ekosystem dör ut i en skrämmande hög fart. Att stärka den biologiska mångfalden är helt avgörande.

Centerpartiet vill anlägga fler våtmarker för bl.a. vattendjur, insekter och fåglar. Fler våtmarker betyder inte bara minskade utsläpp i och med att de binder kol. Det skulle också minska övergödningen i våra hav och stärka vattenförsörjningen.

Vi kommer aldrig sluta driva på för miljö-och klimatarbetet i Sverige och i EU. Regeringen måste förstå att arbetet inte kan vänta, eller lösas av någon annan någon annanstans. Miljö- och klimatarbetet måste ske här och nu. Det vinner både Sverige och världen på!

Stina Larsson (C) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Rickard Nordin (C) riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson

Andreas Hansson (C) gruppledare Strömstad

ANNONS
ANNONS