Torbjörn Stjernberg, Sydkoster (arkivbild).
Torbjörn Stjernberg, Sydkoster (arkivbild). Bild: Eric Johansson

Varför har Kosters Framtid inte fått chansen?

Torbjörn Stjernberg, Sydkoster: ”Som Kosterbo kan jag bara hoppas att markförsäljningen överklagas”.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeKoster usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Jag har med intresse i torsdagens tidning läst Miriam Öhrns insändare och Ulf Gustafssons svar angående bebyggelse på Filjestad. Det är korrekt som Ulf Gustafsson säger att byggande av året runt bostäder på Koster har diskuterats under många år. Framförallt har det diskuterats bland oss Kosterbor. Vi har nu med Kosters Framtid AB en organisation som skulle kunna ta ett ansvar för att föra byggandet i hamn.

Många idéer har under åren utvecklats och utredningar har även gjorts som bidrag till kommunens beslutsfattande. Jag är inte insatt i de senaste turerna kring dessa utredningar men har förstått så mycket som att varken Kosters Framtid eller våra folkvalda i Kosternämnden givits möjlighet att delta i underhandsdiskussioner om markförsäljningen.

ANNONS

De planer som nu redovisats gör att jag känner en oro för att höga hyror och små lägenheter inte kommer att locka fastboende

Tidigare har Kosterborna visat sin förmåga att leda, genomföra och förvalta byggande som gymnastik- och samlingssal i Kosters sportklubb och bostadsprojekt som KIFABs (Kosters Ideella Förvaltnings ABs) äldreboende. Det är därför mycket märkligt att de utredningar och planer som Kosters Framtid tagit fram nu lagts åt sidan och att kommunen, vad jag förstått, stängt dörren för ett projekt drivet av Kosterbor och anpassat så attraktiva bostäder för unga och barnfamiljer till rimliga kostnader skulle kunna bli resultatet.

De planer som nu redovisats gör att jag känner en oro för att höga hyror och små lägenheter inte kommer att locka fastboende, samtidigt som kontraktet för markförsäljningen innehåller kryphål som gör att vi riskerar att få ytterligare bostäder för delårsboende.

Som Kosterbo kan jag bara hoppas att markförsäljningen överklagas – grund för det finns bland annat i det ursprungliga avtal som slöts mellan staten och Strömstad kommun när marken övergick till kommunens ägo under förutsättning att marken skulle användas till helårsboende.

Torbjörn Stjernberg

Sydkoster

ANNONS