Natochefen Stoltenberg
Natochefen Jens Stoltenbergs ord: ”Vapen är vägen till fred i Ukraina.” Bild: Geert Vanden Wijngaert

Debatt: Vapen är inte vägen till fred i Ukraina

Vilka möjligheter har det ukrainska folket att säga: ”Nej, vi vill inte vara med längre! Vi vill inte åka iväg och bli dödade. Vi vill inte längre se våra älskade komma hem i likkistor”?

ANNONS

Kriget i Ukraina måste vara en mardröm för ukrainarna. De flesta uppskattningar talar om fler än 100 000 dödade ukrainska soldater plus ett stort antal civila. Också på den ryska sidan är förlusterna av människoliv enorma.

USA, EU och andra västländer har skickat vapen till Ukraina för många miljarder dollar. Nu är förväntningarna från Väst stora på en kraftfull ukrainsk våroffensiv som ska besegra Ryssland för gott. Vilka möjligheter har det ukrainska folket att säga: ”Nej, vi vill inte vara med längre! Vi vill inte åka iväg och bli dödade. Vi vill inte längre se våra älskade komma hem i likkistor. Låt oss förhandla om fred. Hur skulle Zelenskyj efter allt detta militära stöd kunna säga stopp, det blir ingen våroffensiv, vi vill försöka komma till en diplomatisk lösning?

ANNONS

Sveriges radio citerade den 14 maj den tyske förbundskanslern Olaf Scholtz, som sa att det blir inga fredsförhandlingar förrän Ryssland har lämnat de ockuperade områdena i Ukraina. Det är inte första gången som amerikanska och europeiska ledare visar hur angelägna de är om att Ukraina ska besegra Ryssland. Ända sedan början av kriget har diplomatiska initiativ avbrutits efter ingripanden från framför allt USA och Storbritannien, som bland annat den förre israeliske premiärministern Netanyahu har berättat om. Men på många håll i världen pågår envist arbete för att finna vägar till en hållbar fred. Alla tror inte som statsledningarna i väst på att mer vapen är lösningen.

Några exempel:

Den 10 -11 juni kommer en internationell fredskonferens att äga rum i Wien, där ett stort antal forskare, politiker och författare kommer att medverka (International Summit for Peace in Ukraine. Målet är att samlas kring en global uppmaning till världens politiska ledare att arbeta för vapenstillestånd och förhandlingar i Ukraina.

I Bryssel arrangerar kvinnor för fred från hela världen den 7- 8 juli en manifestation mot Nato. De protesterar mot Natos expansiva ambitioner, som sträcker sig långt bortom Europa till områdena vid Stilla Havet. Ett nytt storkrig mellan Kina och USA/Nato skymtar i förlängningen.

ANNONS

Den 16 maj publicerade New York Times en helsidesannons undertecknad av 15 amerikanska säkerhetsexperter. President Biden och kongressen uppmanas avsluta kriget skyndsamt genom diplomati för att undvika att det eskalerar utom kontroll. De flesta undertecknarna är högt uppsatta officerare med långvarig tjänst i amerikanska armén eller USA:s säkerhetstjänst FBI.

Påven Francis har i flera sammanhang engagerat sig för att bidra till en fredsuppgörelse i Ukraina. Den 13 maj träffade han president Zelenskyj vid en privat audiens i Vatikanen. Nato är ingen fredsallians, dess logik är krigets logik. Med Natochefen Stoltenbergs ord i januari:

”Vapen är vägen till fred i Ukraina.” Än har inte Sverige gått med i Nato. Vi behöver inte underkasta oss Natos logik. Än kan vi medverka till att försöka lösa konflikten med fredliga medel enligt FN:stadgan.

Lena Jarlöv

Hamburgsund

Veronica Skoog

Fjällbacka

ANNONS