Stefan Edman: Valrörelsen – hög tid att visa klimatledarskap

S måste rikta el- och bränslestöd till låginkomsttagare. Olaf Scholz visar tydligt vilka uppoffringar som kommer att krävas av oss.