Vad vill majoriteten med Canningområdet?

Frågan är befogad sedan detaljplanearbetet stoppats för andra gången. Kostnaden hittills uppgår till 14 miljoner kronor. Pengar som kastats i sjön.

ANNONS

Kommunens största parti, S, tycker inte att det är någon idé att ens ha en dialog med Riksbyggens företrädare trots att dessa är villiga att helt anpassa exploateringen av området efter önskemålen. ”Vi är glada om vi får bygga 60 lägenheter, eller 100, vi vill bara veta vad Strömstadsborna vill”, sade Riksbyggens representant när han träffade L, C och MP i veckan.

En historisk tillbakablick:

I oktober 2007 offentliggjordes att kommunen skulle byta till sig Canning mot Bastekärr. I majoritet satt S, STP och V. I samma månad sa Sören Eriksson (STP) i STNB att det kan ta 4 år innan området bebyggs. Han önskade dialog med Strömstadsborna och nämnde lägenheter och eventuellt serviceboende.

ANNONS

Den 2 februari 2008 meddelade STNB att markbytet var klart. Kommunalrådet Ronnie Brorsson hoppades på stor debatt om Canning.

STNB 17 april 2010: Ronnie Brorsson meddelade att arkitekter skulle bjudas in för att ge förslag på utformning.

Förslagen skulle användas i en medborgardialog. ”Canning är ju verkligen juvelen i kronan under den här mandatperioden”, sa Sven Moosberg (STP).

I kommuntidningen vintern 2011 skrevs att arkitektskisser ska utgöra underlag för fortsatt diskussion.

En styrgrupp hade utsetts bestående av Lena Martinsson (S), Siwert Hjalmarsson (M), Peter Sövig (STP) och Anita Rylander (MP). I en parlamentarisk referensgrupp ingick bland andra Ronnie Brorsson. Målet var programsamråd våren 2012.

13 år har gått sedan dåvarande majoritet kom överens om markbyte. Av dessa 13 år har S haft ledarpositionen i 9. Att vi nu är tillbaka på ruta 1 visar tydligt vilken mångårig handlingsförlamning majoritetspartiet befinner sig i.

Beslutet att stoppa detaljplanearbetet får vittgående konsekvenser. Strömstadsborna mister en möjlighet att få centrala lägenheter i marknivå. Kvar av ”juvelen i kronan” är en ruffig yta i centrum där sanering för många miljoner ändå är oundviklig. Samtidigt drabbas även Peab vars fortsatta satsning i Pilen omfattas av samma detaljplan.

Kanske hade majoritetens oro varit befogad om det handlat om en oseriös fastighetsexploatör. Men här talar vi om Riksbyggen, vars ägare i huvudsak utgörs av LO och KF. Det är inte annat än skandalöst att majoriteten inte ens vill samtala med företaget!

ANNONS

Lars Tysklind (L)

Åsa Torstensson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Gruppledare

Morgan Gutke (C)

Kerstin Karlsson (L)

Miljö- och byggnämnden

ANNONS