Vad gör våra politiker i riksdag, region och kommuner?

Första september 2023 är en ödesdag för sjukvården i Dalsland och Norra Bohuslän.

ANNONS
|

Då börjar jouren i Bäckefors och Tanum att stänga kl. 22.00 I stället för, som idag kl . 24.00. (Förslag finns om att minska öppethållande ännu mer och stänga kl. 16.00 på helger).

Sjuka Dalslänningar och Bohuslänningar kommer att mötas av låst dörr med hänvisning till NÄL-akuten. Vem vågar åka dit efter alla rapporter om kaos och långa väntetider?

Skall jag stanna hemma och se om jag är bättre i morgon som 1177 brukar rekommendera efter lång väntetid i telefonkö? Ringa 112 och kalla på ambulans? Nej, det fattas ju en ambulans som är indragen och personalen på denna arbetar på Näl akuten enligt sjukhusdirektör Björn Järbur i NU-sjukvården.

ANNONS

Nu börjar vi åter vakta i entrén på Dalslands sjukhus varje vardag mellan kl. 10 – 12.00.

Kommittén för Dalslands sjukhus

ANNONS