Välkomna. Många ukrainska flyktingar kommer troligtvis att vilja stanna även efter kriget. Det bör de få göra.
Välkomna. Många ukrainska flyktingar kommer troligtvis att vilja stanna även efter kriget. Det bör de få göra. Bild: Johan Nilsson/TT

Alex Voronov: Ukrainarna är hos oss för att stanna

Miljoner ukrainare lär bli kvar i sina tillflyktsländer efter kriget. Det är bra för dem, för oss och för Ukraina.

ANNONS
|

Ukrainska flyktingar kommer att varaktigt förändra Ukraina och Europa. De som flytt västerut är väldigt många – bortåt fem miljoner i EU. En stor del av dem kommer inte att återvända till Ukraina.

Oscar Erixson från Uppsala universitet presenterade på Nationalekonomiska föreningens och Östekonomiska institutets (SITE) seminarium fredagen den 5 maj en studie som han ställt samman med Mikael Elinder och Olle Hammar. Den handlar om huruvida och i så fall vart ukrainare kunnat tänka sig att utvandra historiskt och hur det påverkar resmönster under flykten.

Forskarna har tittat på data från Gallup World Poll (GWP) mellan 2007 och 2021. De tillfrågade har svarat på frågan: ”Om du hade möjlighet, skulle du vilja flytta till ett annat land permanent eller skulle du föredra att bo kvar här?” De som sa ja till flytt fick följdfrågan ”Till vilket land skulle du vilja flytta?” där de bara fick välja ett.

ANNONS

Andelen ukrainare som var villiga att utvandra var i genomsnitt 26 procent under hela perioden 2007-2021. Överfört på hela befolkningen motsvarade det tolv miljoner invånare. Fler var intresserade av utvandring under åren efter krigets utbrott 2014 och ockupationen av Krim och allra högst var intresset för att lämna Ukraina 2021 då 35 procent kunde tänka sig en permanent flytt utomlands.

De faktiska flyktingvägarna under det fullskaliga kriget 2022 speglar dessa preferenser väl. Särskilt med hänsyn tagen till olika begränsningar som reseavstånd, utreseförbud för de allra flesta män mellan 18 och 60 år och ryska tvångsförflyttningar.

Sju till åtta miljoner ukrainska flyktingar är spridda över Europa – mellan fyra och fem miljoner i EU och grannländerna och tre miljoner i Ryssland. Av den sista gruppen uppskattas bortåt hälften ha hamnat där på grund av tvång och liknande upplägg.

Vid freden kommer många flyktingar att återvända

I EU är Polen, Tyskland och Tjeckien de största mottagarländerna i storleksordning. Det var också de tre som hamnade högst i GWP-undersökningarna, vilket hänger samman med att många ukrainare flyttade till och jobbade där under 2000-talet.

Erixson, Elinder och Hammar modellerar med olika scenarier för fortsatt ukrainsk utvandring och konstaterar att den mycket väl kan öka. Det är ett rimligt antagande. Vid freden kommer många flyktingar att återvända och vissa gör det redan nu. Ett utdraget krig och lång återuppbyggnad kan dock leda till att många stannar där de är. Samtidigt lär en del av de ukrainska män som i dag har utreseförbud att vilja flytta utomlands när det blir tillåtet.

ANNONS

Det är något som varken kan eller bör förhindras av Europa. Ukrainare har sedan 2017 visumfrihet med EU och målet är fler steg i den riktningen med Ukrainas EU-medlemskap som mål. Människor som blivit offer för ett brutalt krig bör också få största möjliga utrymme att bygga sig en framtid där de önskar.

En betydande utvandring står inte heller i motsats till framgångsrik återuppbyggnad. Ukrainare som finner sig till rätta i utlandet skickar betydande summor till Ukraina. 2021 uppgick dessa remitteringar till runt tio procent av landets BNP och var tre gånger högre än utländska direktinvesteringar i Ukraina.

Därför är det viktigt att EU och de enskilda medlemsländerna skapar goda förutsättningar för ukrainska flyktingars etablering. Det är bra för dem, för oss och för Ukraina.

ANNONS