Karl af Geijerstam: Tunna argument för sekretess om beslut om elstöd

När beslut om elstöd blir hemliga kommer stödet inte att kunna utvärderas av vare sig allmänheten eller forskare.

Redan kund? Logga in här