Karl af Geijerstam: Tunna argument för sekretess om beslut om elstöd

När beslut om elstöd blir hemliga kommer stödet inte att kunna utvärderas av vare sig allmänheten eller forskare.