Tänker regeringen förbjuda det hållbara skaldjursfisket?

Betty Malmberg (M): Oseriöst att S, L och C spelar med i MP:s trålningsförbudspolitik.

ANNONS
|

I Kosterhavet fiskas huvudsakligen räka och havskräfta. Fisket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt och är en viktig gammal bohuslänsk tradition. Fisket är ekonomiskt betydelsefullt, inte minst regionalt. Trålfiske efter räka har i området skett sedan början av 1900-talet och sedan 2009 finns här Sveriges första marina nationalpark.

Miljöeffekterna av trålfisket efter räka analyserades år 2000, varefter nya regler infördes genom den så kallade Koster- Väderöfjords-överenskommelsen. Överenskommelsen innebär i korthet att man i området fiskar med ännu mer skonsamma fiskeredskap och att man inte trålar grundare än 60 meter samt att man i känsliga områden inte trålfiskar alls.

Fiskarna i området utbildas i marinekologi och det pågår ett ständigt förbättringsarbete; förhållandet mellan forskare och fiskare har förbättrats. Fiskarna i området utbildar forskare och förvaltare i fiskeriteknik. Fiskarna i området riskerar till följd av januariavtalet och regeringens politik att få sluta fiska. Nyligen tillsattes nämligen en utredning om trålstopp i skyddade områden.

ANNONS

Jag har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i riksdagen om hon och regeringen kan lugna aktörerna i fungerande samförvaltningsorgan och säga att de kommer att få fortsätta bedriva sin hållbara verksamhet. Hon svarade inte, trots att det är uppenbart att det är hon som styr från baksätet.

I stället svarade landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Fast egentligen svarade hon inte alls, hon hänvisade bara till ett uppdrag som Havs- och vattenmyndigheten tilldelats av regeringen till följd av Januariavtalet. I uppdraget står att regeringen gör bedömningen att ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade marina områden bidrar till att stärka den biologiska mångfalden och utveckla det hållbara fisket.

Problemet är att regeringens politik inte utvecklar det hållbara fisket. Regeringens politik omöjliggör det. Det är oseriöst att S, L och C spelar med i detta och låter den fungerande och av alla prisade lokala samförvaltningen köras över fullständigt. Det skaldjursfiske som bedrivs i Kosterhavet är långsiktigt hållbart, reglerat och sker på bestånd i gott skick och givetvis ska det få fortsätta även i framtiden!

Betty Malmberg

Riksdagsledamot (M)

ANNONS