Karl af Geijerstam: Tågresenärer drabbas av statens misslyckande

Karl af Geijerstam: ”Statens grundläggande infrastruktur måste fungera. Underhållsskulden är för stor och måste betalas av.”