Sveriges beredskap är inte alls god

Stefan Edman: Nya livsmedelslager måste snarast byggas upp.