”Det är också opassande att beskylla andra för att sprida vinklad information när Svensk Vindenergi själva gör just det”, skriver signaturen Lilla Gumman. Arkivbild.
”Det är också opassande att beskylla andra för att sprida vinklad information när Svensk Vindenergi själva gör just det”, skriver signaturen Lilla Gumman. Arkivbild. Bild: Jakob Simonson

Debatt: Svensk Vindenergi blåser på med härskarteknik

Det är opassande att beskylla andra för att sprida vinklad information när Svensk Vindenergi själva gör just det, skriver signaturen Lilla Gumman.

ANNONS

Replik till Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi.

LÄS MER:Vi måste göra upp med myterna om vindkraften

Efter att ha läst Svensk Vindenergis debattartikel är min slutsats att mer självinsikt behövs. Artikeln bidrar nämligen till just den polarisering de anklagar ”motståndarna” för att skapa.

Det finns drygt 5 000 vindkraftverk i Sverige. Men även om problemet med buller från vindkraft är litet på makronivå så kan det likväl vara ett stort problem för närboende. Att Svensk Vindenergi målar ut de som kräver svar kring konsekvenserna av vindkraft som ”skeptiker som kastar ur sig insinuerande frågor som lämnas obesvarade” är härskarteknik som knappast bidrar till en hållbar omställning.

Jag har varit med vid samråd där vindkraftsbolaget tydligt valt ut vilka frågor de vill besvara

Speciellt uppseendeväckande är det eftersom vindkraftsbranschen själva är synnerligen bra på att lämna frågor obesvarade. Jag har varit med vid samråd där vindkraftsbolaget tydligt valt ut vilka frågor de vill besvara. Det tar inte mer än en minut på Facebook för att inse att upplevelsen inte är unik.

ANNONS

Det är också opassande att beskylla andra för att sprida vinklad information när Svensk Vindenergi själva gör just det. De har t.ex. låtit 150 boende i Öresundsregionen spekulera kring hur vindkraftsparken Lillgrund påverkat fastighetspriserna. Det har gjorts i en telefonundersökning och resultatet används av aktörer i branschen för att övertyga berörda om att de inte påverkas av storskalig vindkraft och att närboendes oro är överdriven. Det görs trots att undersökningens brister påtalats flera gånger och trots att det finns oberoende forskning från KTH som visar det motsatta.

Just nu planeras gigantiska vindkraftsparker. Den kustbaserade vindkraftsparken Långgrund i Sörmland är ett exempel. I förhållande till Lillgrund, Sveriges idag största havsbaserade vindkraftpark upptar den en yta som är 60 gånger större. Långgrund är planerad i ytterskärgården i Östersjön, ett område med höga naturvärden och ett rikt friluftsliv.

Att påstå att en sådan vindkraftspark inte har negativa konsekvenser för varken turismen, frilufts­livet, bostadspriser, djurlivet eller för Sveriges förmåga att försvara sig är inte seriöst. Men precis just det gör det projekterande företaget Svea Vind Offshore. Omställningen förlorar på att konsekvenserna förskönas och hade Svensk Vindenergi menat allvar med vikten av att undvika desinformation så hade de markerat när branschens aktörer går för långt.

ANNONS

Det vore bra med lite mer ödmjukhet och insikt kring att vindkraftsbranschen själva är en del av problemet

Jag tror vi är rätt många som förstår att det inte finns några enkla lösningar på den gröna omställningen och jag håller med om att myter och desinformation är ett problem. Men det vore bra med lite mer ödmjukhet och insikt kring att vindkraftsbranschen själva är en del av problemet.

Ska omställningen bli bra för framtida generationer krävs ett tydligt och ansvarsfullt ledarskap där fler perspektiv tilldelas resurser, där enskilda vindkraftsbolags vinstmaximering inte tillåts styra vart parkerna planeras samt där oberoende forskning får utrymme – även när det talar mot Svensk Vind­energis agenda.

Lilla Gumman

LÄS MER:Låt oss göra upp med vindkrafts­industrins myter

ANNONS