Strömstads kommun ökar i invånarantal och födelseunderskottet är relativt litet.
Strömstads kommun ökar i invånarantal och födelseunderskottet är relativt litet.

Karl af Geijerstam: Strömstad går mot strömmen i befolkningsfrågan

Inte sedan 2003 har det fötts färre barn i Sverige meddelade Statistiska Centralbyrån för en tid sedan. Mellan 2010 och 2021 har antalet födda legat ganska stabilt. Men de två senaste åren representerar ett tydligt trendbrott.

ANNONS

Årets befolkningsstatistik visar att koncentrationen till större städer fortsätter. I 193 av landets kommuner minskade befolkningen. Det gäller också för de flesta kommuner i Fyrbodal, med undantag för Strömstad (+186) och Vänersborg (+108).

Största staden Trollhättan minskar också, men där har Skatteverket ökat kontrollerna av folkbokföringsadresser och rensat ut personer, vilket är vanligt i studentstäder. De ökade kontrollerna i folkbokföringen har enligt SCB orsakat att ”okänt land” blev det största utflyttningslandet år 2023. Det är omkring 16 000 personer som Skatteverket konstaterar inte bor kvar i landet, men man vet inte vart de har tagit vägen. En häpnadsväckande siffra. Det visar på behovet av en bättre fungerande folkbokföring.

ANNONS

LÄS MER:Befolkningen ökar i Strömstad – bryter trend mot övriga landet

En siffra som är historisk är att den summerade fruktsamheten under 2023 uppgick till endast 1 449 barn per 1 000 kvinnor. Detta är den lägsta siffra sedan staten började mäta måttet, år 1749. Trots en mycket barnvänlig politik i Sverige (föräldraledighet och barnbidrag) väljer alltså rekordfå kvinnor att skaffa barn. Forskaren Maja Bodin som Bohusläningen har pratat menar att familjeplanering avgörs i grunden av en barnlängtan i kombination med faktorer som ekonomisk säkerhet, bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och relationer. Frågan är om detta är en kortvarig effekt på grund av krisen, eller om det är ett större värderingsskifte på gång?

Befolkningsförändringarna och födelsetalen innebär utmaningar för välfärden. De flesta kommuner i Fyrbodal har födelseunderskott, med Trollhättan som ett undantag. I relation till befolkningsstorleken står Sotenäs ut bland kommunerna i Fyrbodal, med både låga födelsetal och höga dödstal.

Det står klart att det blir stora skillnader mellan kommuner som behöver bygga skolor och kommuner som kanske behöver riva skolor samt bygga ålderdomshem. Att göra karriär och skaffa barn i Trollhättan för att senare flytta till Sotenäs och dö är en levnadsbeskrivning som har stöd i statistiken.

Två andra städer som går åt motsatta håll är Lysekil och Strömstad. Under år 2023 förlorade Lysekil 201 invånare, Strömstad ökade med 186. Både i absoluta tal och relativt sett är detta stora tal. Strömstad har växtvärk, Lysekil måste anpassa kommunen till färre invånare. På 30 år har Lysekil förlorat 1500 invånare, Strömstad har ökat med 2000 invånare.

ANNONS

En ovanligt stabil utveckling kan man se i Tanum där folkmängden ökat med måttliga omkring 500 personer under samma period. År 2023 var dock siffrorna liknande de i Sotenäs med ett relativt stort födelseunderskott och en minskande befolkning.

LÄS MER:Snart inflyttning i nya hyreshusen i Myren

Strömstads utmaningar består bland annat att i att se till att det byggs bostäder för den överhettade marknaden. Under året har hundratals nya hyresrätter tillkommit som snabbt har fyllts. Många andra kommuner ser nog avundsjukt på Strömstads "lyxproblem".

Alla kommuner vill ju locka de unga barnfamiljerna, men den bistra sanningen är att de flesta kommuner inte har växtvärk, snarare tvärtom. Detta ställer samhällsplanerare och politiker inför tuffa utmaningar. Man måste anpassa välfärdens utbud till de resurser som finns och de kommer i många kommuner att vara mindre än förr. Även växande kommuner kan få problem då man internt inom en kommun kan se att vissa områden ökar, medan andra minskar. Alla delar av en kommun kommer inte att kunna ha kvar skolor och äldreomsorg. Det är tuffa besked som politiker måste våga ge.

Befolkningsstatistik 2023

KommunBefolkningFörändringAntal födda
Orust15333– 82101
Sotenäs9052– 10851
Munkedal10502– 7680
Tanum12865– 14872
Färgelanda6434– 7845
Mellerud9165– 9882
Lilla Edet14426– 2157
Lysekil13969– 20199
Uddevalla57045– 237555
Strömstad13476+186132
Vänersborg40012+108395
Trollhättan59073– 201562

ANNONS