Strömstad är underbart – men kan bli ännu bättre

Förra året gick Strömstad plus 93 miljoner. Det är en otroligt stor summa. Trots det vill man lägga ner en skola.

ANNONS

På Strömstads enda högstadieskola säger man år 2021 upp resurser och vuxna som skapat trygghet under flera år i skolan, med resultatet att det under det senaste läsåret varit mer oroligheter och en otryggare miljö än någonsin tidigare.

Man tvingar gamla och sjuka att betala för trygghetslarm. För många äldre är livet som pensionär inte någon guldgruva, ändå så måste många betala för sin trygghet. Strömstad är fantastiskt. Men vi skulle kunna göra det ännu mer fantastiskt om vi hjälps åt. För att skapa trygghet i skolan måste man ta bättre vara på resurspersoner, elevstödjare och assistenter. Ge dessa personer fasta trygga anställningar. Som det är nu byts resurspersonal ut eller slutar på grund av bättre villkor och säkrare anställning i andra jobb.

ANNONS

En stor omsättning av personal skapar oro både hos personal och elever, eftersom det tar en lång period för de flesta elever att våga öppna sig och lita på en ny resurs. Vilket försvåras när resurspersonerna kan bytas ut inför varje ny termin.

Får personalen en fast tjänst har de dessutom en mycket bättre chans att bo kvar i Strömstad eftersom man med en fast tjänst kan få banklån till en bostad. Och att människor vågar bosätta sig i kommunen är bra på längre sikt. Att en kommun som går så otroligt mycket plus tar ut avgifter av sjuka pensionärer så att vissa ibland inte har råd med trygghetslarm är inget annat än stor skam. Trygghet och säkerhet i sitt eget hem får aldrig bli en klass- och pengafråga!

Anders Karlsson (MP)

Kandidat till kommunfullmäktige

ANNONS