Karl af Geijerstam: Statens pengar ger oss inte automatiskt nya sjuksköterskor

Elisabeth Svantesson (M) vill styra kommuner och regioner med riktade bidrag. Men i stora delar av offentlig sektor är inte den politiska viljan bristande, utan tillgången på personal.