Socialnämnden har inte fått någon neddragning för år 2024

Är de 4,7 miljonerna i lägre tillskott till socialnämnden att underminera kommunens verksamhet/organisation?

ANNONS
|

4,7 miljoner kronor är cirka 1 procent av vad socialnämnden har att förfoga över under 2024, brutto 395 miljoner kronor. Socialnämnden har inte fått någon neddragning för år 2024 utan ett tillskott jämfört år 2023, dock något lägre än vad nämnden äskade/önskade.

Strömstads kommun har ännu år 2024 inte behövt ta till drastiska besparingar/nedskärningar i budgeten/verksamheterna, mycket tack vare extra ordinära intäkter från färjeverksamheten.

Anders Ekström

ANNONS