Stein Rukin, Jour Strömstad, kommenterar att rehabbassängen på Strömstads sjukhus ser ut att behöva stänga den 1 november, då Nu-sjukvården inte vill satsa på fortsatt drift. Arkivbild.
Stein Rukin, Jour Strömstad, kommenterar att rehabbassängen på Strömstads sjukhus ser ut att behöva stänga den 1 november, då Nu-sjukvården inte vill satsa på fortsatt drift. Arkivbild. Bild: Marita Adamsson

Smärtsamt torrsim i Strömstad

Stein Rukin, Jour Strömstad: Nedläggning av rehabbassängen innebär förutom personligt lidande för dem som drabbas även att kostnaderna för vidare vård bara flyttas till andra delar av sjukvården.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Stängningen av bassängen på Strömstads sjukhus har fått stor uppmärksamhet i olika sociala medier och nu senast i en utmärkt krönika av Thomas Bennelind i Strömstads Tidning 8/10.

LÄS MER:Strömstad riskerar ett smärtsamt torrsim

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen, där Strömstad har representanter, beslutade 2019 att minska bidraget till rehabbassängerna i Strömstad, Bäckefors och Lysekil från 1,4 miljoner årligen till 750 000 kronor. Regionens egen Närhälsan som drev bassängen i Strömstad sa då nej till vidare verksamhet. Efter initiativ från Jour Strömstad övertogs driften av denna bassäng av Aleris som alltsedan 2017 även haft ansvar för bassängen och rehabverksamheten i Bäckefors.

Som en konsekvens av att regionen nu misslyckats med två upphandlingar och ett hittills oförklarligt brott i förhandlingarna med en tänkbar entreprenör upphör bassängverksamheten i Bäckefors, Strömstad och Lysekil den 1 november i år. Då försvinner också det regionala bidraget på 750 000 kronor till de tre bassängerna. Det är inte orimligt att misstänka att detta varit Norra nämndens plan hela tiden.

ANNONS

Men bassängen har utan tvekan en betydligt större potential

På sjukhuset i Bäckefors, ägt av regionen, kostar driften av bassängen cirka 1,1 miljoner. Här har man 12–14 000 bad per år vilket ger en inkomst på närmare 600 000 kronor. Tillsammans med bidrag från kommun och region ger detta en samlad inkomst på 1,4 miljoner. I Strömstad där sjukhuset ägs av kommunen betalar Aleris idag runt 600 000 kronor för hyra, drift och underhåll. Totalkostnaden inklusive bemanning av en person ligger på 1,1 miljon.

Bassängen i Strömstad, som övertogs sent 2019, har på grund av pandemin haft betydligt lägre inkomster från badande. Men bassängen har utan tvekan en betydligt större potential. Det brister också i utnyttjandet av denna resurs i rehabverksamheten. Det finns utöver Närhälsan ytterligare två rehabverksamheter på våra vårdcentraler, men märkligt nog har ingen av dessa valt att utnyttja denna möjlighet. Särskilt märkligt blir det mot bakgrunden av att den ena vårdcentralens tidigare verksamhetschef i torsdagens tidning talar sig varm för rehabbassängens betydelse ”för våra medborgare i alla åldrar, bebisar med sina föräldrar, unga som har skador som måste tränas försiktigt och av funktionshindrade och äldre”.

LÄS MER:Strömstad växer – vi måste satsa på staden och inte avveckla

Peter Heie (C) säger i tidningen den 8 oktober att rehabbassängen inte är sjukvård. Där har han fel!

Hittar kommunen och regionen ingen lösning förlorar Strömstad inte bara de potentiella intäkterna från badande, från regionen och även hyresintäkter på närmare 600 000 kronor.

ANNONS

Och Nu-sjukvårdens ordförande Peter Heie (C) säger i tidningen den 8 oktober att rehabbassängen inte är sjukvård. Där har han fel!

LÄS MER:Klart: Nu-sjukvården stänger dörren till rehabbassängen i Strömstad

Det finns flera internationella studier som dokumenterar effekten av träning och behandling i vatten. I Bäckefors säger man från läkarhåll att det finns en stor risk att flertalet av de som utnyttjar bassängen kommer att försämras och få svårigheter att klara sig i sitt dagliga liv. Samma sak gäller givetvis i Strömstad och det innebär förutom personligt lidande för dem som drabbas även att kostnaderna för vidare vård bara flyttas till andra delar av sjukvården. Hur begåvat är det?

De som menar att rehabverksamhet i bassäng inte är sjukvård kan läsa om förhållandet i 1177 Vårdguiden i avsnittet Fysisk aktivitet på recept. En receptbelagd ordning som även omfattar rätten till simning och vattengymnastik.

Därför är det utomordentligt sorgligt att konstatera att om man inte hittar någon lösning på bassängfrågan så har våra politiker i regionen valt bort en billig existerande närsjukvård som inte betyder ett skvatt, trots de miljarder som de satts att förvalta av väljarna.

Stein Rukin

Jour Strömstad

ANNONS