After work med Ulf Kristersson på Pustervik i Göteborg, som stördes av palestinademonstranter.
After work med Ulf Kristersson på Pustervik i Göteborg, som stördes av palestinademonstranter. Bild: Olof Ohlsson

Lars Bäckström: Skrik och skrän mot statsministern är inte okej

Hat och hot är ett samhällsgift. Sverige får inte bli en del i konflikten mellan Israel och Palestina.

ANNONS

Förra veckan tändes julstaden Uddevalla. Julen närmar sig. Det är en helg för frid och fred. Vi må hoppas här hemma. Men för många väntar våld. Ukraina går mot sin andra krigsvinter. Våldet i Palestina och Israel, är värre än på decennier.

Den första krigsvintern under första världskriget, lär soldater under julnatten spontant lagt ner sina vapen för vapenvila och stilla natt Det är svårt att se något mer än tillfälligt stopp på våldet denna vinter. Konflikterna är bittra och går långt tillbaka i tiden.

Antisemitismen och kristendomen har följts i långa tider. Kyrkan lärde en gång, att kristna inte fick ta ränta. Judar fick då agera bankirer och beskylldes för att vara giriga. Ordet ghetto kommer från ett litet område i det kristna Venedig, där staden judar tvangs bo.

ANNONS

Många har sett förföljelserna mot judar i filmen Ivanhoe. I slutet av 1400-talet bedrevs folkmord i Spanien, mot alla judar. De judar som klarade sig, fick skydd i det muslimska Istanbul. I östra Europa och Ryssland bröt förföljelser – pogromer – ut med jämna mellanrum. Nazitysklands antisemitism och förintelsen var antisemitismen som statsskick och industri. Antisemitismen har breda och djupa rötter.

Efter andra världskriget flyttade många judar till Englands protektorat Palestina. Rörelsen sionismen, hade målet en judisk stat, Israel. De väjde inte för våld. Inte heller de araber som bodde där. FN försökte dela området i en judisk och en arabisk- palestinsk stat. Folke Bernadotte FN:s medlare, Gustav VI Adolfs kusin mördades av judiska terrorister. Israel vann det första kriget 1949. Israel växte och många Palestinier tvangs eller valde att fly

Krig på krig har följt. Israel har vunnit varje krig. Hoppet från Osloavtalet 1993, släcktes snabbt. På Västbanken växer de judiska bosättningarna. Grundproblemet är flyktingfrågan och att Israel vill säkra en stat med judiska förtecken. En lösning kunde kanske bli att byta mark, mot fred, två stater och någon form av ekonomisk kompensation till de palestinska flyktingarna. Men lösningen ligger fjärran.

Islam har också använt för antisemitism. Det finns verser i Koranen som manar till heligt krig. Men Islam behöver inte leda till antisemitism. I Koranen Sura 2:62, står att alla: även judar och kristna, som tror på gud kan få evigt liv. I kommentaren till vers 114, förklaras att alla har rätt att be till Gud efter sitt förstånd. Muhammed tillät t.o.m. kristna att ha gudstjänst i hans egen moské.

ANNONS

Många judar deltog i att bygga välfärd i Sverige. Det gäller också i Uddevalla och många företag. Schwartzman (Tiger) är ett exempel. Uddevalla hade också en gång en liten judisk församling och en enkel synagoga. I dagens Sverige växer andelen muslimer, många gör viktiga insatser. Vi har nu moskéer i flera städer.

Samtidigt växer både antisemitism och antiislamism i landet. Det går att fördöma terror och krigsbrott utan att gå i den fällan. Hat och hot är ett samhällsgift. Sverige får inte bli en del i konflikten mellan Israel och Palestina.

Det är legitimt att kritisera statsministern. Men det som hände nyligen i Göteborg, skrik och skrän, är inte ok. Yttrandefriheten gäller alla, även statsministern. Alla partier och religiösa ledare måste markera. Och vi kan alla göra en insats. För att travestera, Voltaire: Jag gillar inte det du säger, men jag är beredd att göra allt för att försvara din rätt att säga det du vill säga.

Till sist, det var gott att Riksbanken inte höjde räntan. Det blev en liten julklapp till en svag ekonomi.

Lite om judar i Uddevalla.

Olsenska garveriet i hörnet Östergatan-Stora Nygatan, Uddevalla, Bohuslän. Området köptes av grosshandlare Efraim Jacobowsky (1851 – 1929). Här har varit en synagoga och taket på lilla byggnaden byttes vid lövhyddohögtiden.

I sin artikel ”De mosaiska församlingarna i Sverige. Reseinryck sommaren 1923” skriver Wilhelm Jacobowsky:

”I Uddevalla, sedan 50 år hemstad för undertecknads släkt, skedde för c:a 15 år sedan en invasion av judiska skrädderiarbetare, som emellertid var av övergående art.

I staden finns flera stora konfektionsfabriker, vars innehavare äro judar; en av dem lär vara landets största företag inom branschen.) [Schwartzman & Nordström AB].

En chevra [chevra kadisha, begravningssällskap] bildades men upplöstes snart nog. En privat schul [jiddish: synagoga] finns dock sedan gamla tider, dit de ”mosaiska trosbekännare” från kustens fiskeläges och inlandets småstäder söka sig vid hösthelgerna.

Samme författare skriver i den lilla skriften "En jubilerande firma och dess grundare"1950 om fadern, Efraim Jacobowsky (1851 - 1929); "Efraim Jacobowsky offrade mycket pengar på att underhålla en judisk gudstjänstlokal i staden; denna minjan underhålles ännu av firman, fast den nu sällan användes."

OBS Se även Skapi pipfabrik.

Källa: Bohusläns museum, digitalt arkiv.

Om Koranen

Citat ur boken Koranens Budskap:

Tolkning från arabiskan av Mohammed Knut Bernström,

Proprius förlag 2002, Stockholm

Bidrag till denna utgåva av Koranens budskap har välvilligt lämnats av Saudiarabiens andre vice premiärminister, prins Sultan bin Abd al- Azis.

Koranen, Sura 2, vers 62.

”De som tror på denna skrift och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabinerna- ja alla som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv- skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.”

Kommentar 50: till ovanstående vers.:

”I passagen ovan, framställs en grundläggande trossats inom Islam som Koranen på flera ställen återkommer till. Med en vidsynthet som saknar motstycke i andra trossystem uppställs här endast tre frälsningskrav. Den sanna tron på Gud, tron på Domens dag, och ett rättskaffens liv. Att denna princip formuleras här mitt under en serie av vädjanden och varningar till israeliterna- skall ses mot bakgrund av den Judiska utkorelsetanken”

Koranen vers 114

Vem är mer orättfärdig, än den som förbjuder åkallan av Guds namn, i Hans hus och vars mål det är att jämna det med marken. De har inte rätt att stiga in där, om de inte fruktar (honom). De skall utstå skam och vanära i denna värld och hårda straff i det kommande livet.

Kommentar 95 till ovanstående vers

”En av de grundläggaggande principerna inom Islam är att varje religion som ställer tron på Gud i fokus måste ägnas odelad aktning, hur man kritisk man än ställer sig till den ena eller andra av dess trossatser, Muslimerna är således skyldiga att respektera och skydda varje byggnad som är helgad åt gudstjänst- det kan gälla en moské, en kyrka eller en synagoga. Kristna. Och varje försök att hindra anhängare av en annan tro att tillbe Gud så som de har förstånd till, fördöms av Koranen, som akt av gudlöshet.

Ett slående exempel på denna princip är det bemötande som Profeten gav en deputation från de kristna Nadjran år 10 H. De beviljades fritt tillträde till Profetens moské. Och höll där med hans fulla medgivande sina religiösa ceremonier, trots att deras dyrkan av Jesu som ”Guds son” och Maria som ”Gud moder” i fundamentala avseenden stod i motsats med Islams trossatser.”

ANNONS