Skolgården kan bli ett hälsosamt äventyr

När mina söner gick i Forshällaskolan, hjälptes vi föräldrar åt att tillsammans med barnen planera och genomföra en upprustning av skolgården.