Pontus Berglund illustrerar själv sin insändare.
Pontus Berglund illustrerar själv sin insändare. Bild: Pontus Berglund

Skogsavverkning = kalavverkning

Pontus Berglund: ”Jag undrar hur det känns att förstöra något så vackert och ursprungligt som exempelvis ett 100-årigt granskogshabitat”.

ANNONS
|

Tror markägarna och Skogsstyrelsen att vi natur­vandrare tillika skogsflanörer är blinda? Inte alls, vi har länge noterat mark­ägarnas sanslösa framfart i skogarna utan tanke på EU:s rekommendationer eller Naturskyddsföreningens, om hur vi bör sköta vårt skogsbruk för att inte bidra till klimatförsämringen.

Vill du som skogsägare förvandla dina marker till ett kalhygge, så varsågod, Skogsstyrelsen är just nu rundhänt med tillstånd. Du har sex veckor på dig innan man godkänner eller avslår din ansökan, utifrån datorns uppgifter om områdets nyckelbiotoper.

Man ger alltså vår fauna och flora sex veckors anstånd, innan ännu ett skogslandskap ersätts av ett vidrigt och avskyvärt kalhygge. Som sedan blir en plantage med monokulturer, vilket varken göder älgar, andra djur eller insekter.

ANNONS

Dessvärre kan den borgerliga budgeten som riksdagen nu antagit riskera att påverka klimatarbetet i negativ riktning

Jag undrar ibland, när jag ser och även hör hur de brôtar och slår i våra skogar med sina jättemaskiner, hur det känns att förstöra något så vackert och ursprungligt som exempelvis ett 100-årigt granskogshabitat.

Jag vägrar tro att mark­ägarna enbart sitter på sin feta plånbok och tycker det är bra för klimatet att dika ut våtmarkerna, eller låta kalhyggena breda ut sig än mer. För att undvika sådant i framtiden och Gretas blah blah blah blah, och istället få något gjort, bör givetvis klimatfrågan alltid stå överst på varje kommunfullmäktiges dagordning. Såpass bråttom är det. Dessvärre kan den borgerliga budgeten som riksdagen nu antagit riskera att påverka klimatarbetet i negativ riktning.

Så här säger Greenpeace kampanjledare, Carl Schlyter: ”Flera studier har visat att minskad avverkning är bland det viktigaste vi kan göra för att rädda klimatet”. ”Dagens kalavverkning är en mycket farlig strategi ur klimatperspektiv, enligt forskarna”.

Pontus Berglund

Naturvandrare

ANNONS