Linfärjan över Bojarkilen
Linfärjan över Bojarkilen

Skillnaden mellan att tycka och faktiskt göra något!

Jag håller med Hans-Robert Hansson om att det borde byggts en bro från början. Problemet för Hans-Robert Hansson är att när detaljplanen och exploateringsavtalet som har skapat nuvarande situation med linfärja beslutades, satt Liberalerna med i dåvarande majoritet, och hade dessutom ordförandeposten i Miljö och Bygg nämnden.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Förra mandatperioden satt också Liberalerna med i majoriteten och trots stora affischer i valrörelsen så togs inte ett steg för att komma närmare en lösning. Det som däremot hänt denna mandatperiod med nuvarande majoritet, är att i samband med att en ny detaljplan för hotellet tagits fram har ett intentionsavtal tecknats mellan kommunen och hotellet för att åstadkomma en övergång över Bojarkilen. Avtalet innebär att kommunen skall starta ett detaljplanearbete som kommer att utreda och fastställa hur och var en övergång kan genomföras. Dessutom har kommunen och hotellet enligt detta avtal ett gemensamt ansvar för att hitta en finansiering för övergången, detta genom att exempelvis söka bidrag från Trafikverket och EU. Det krävs säkert också att både kommunen och hotellet bidrar. Till skillnad från Hans-Robert Hansson och Liberalerna tycker inte vi att skattebetalarna i Strömstad skall stå för hela notan. Vi är närmare en lösning på problemet med linfärjan än vi någonsin varit, detta genom att vi faktiskt gör något och inte bara tycker!

ANNONS

Ulf Gustafsson (S)

Ordförande Tekniska nämnden

ANNONS