Sensationsrubriker – ett hot mot demokratin?

Vad är det som pågår i rubrikfälten? Det råder en mängd åsikter kring det här med dramatiska, provocerande - och ibland missvisande - rubriker.