Insändare: Samtala för fred i stället för upprustning

All denna militära aktivitet medför utsläpp av miljöfarliga ämnen i hav, atmosfär och på mark, menar skribenten.

ANNONS

Vi har länge fått höra att Sverige befinner sig i ett ”försämrat säkerhetsläge”. En stående förklaring till vårt deltagande i många och återkommande internationella militärövningar från norr till söder i Sverige. Närmast på tur är Aurora 23 (17 april - 11 maj), en av de största övningarna i Sverige på många år, enligt Försvarsmakten. All denna militära aktivitet medför utsläpp av miljöfarliga ämnen i hav, atmosfär och på mark vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Men om miljökonsekvenserna tiger Försvarsmakten.

Kvinnor för fred motsätter sig medlemskap i kärnvapenalliansen Nato. Vi motsätter oss den rusande globala upprustningen som förespeglar militär säkerhet. I den säkerhetspolitiska debatten saknas helt intresse att söka möjliga utgångspunkter för förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland. Mot kriser och krig vill Kvinnor för fred peka på nödvändigheten av att föra samtal och arbeta med diplomati.

ANNONS

Vi uppmanar därför statsminister Kristersson att under Sveriges ordförandeskap i EU ta initiativ till förutsättningslösa samtal om fred i Ukraina.

Uttalande vid Kvinnor för freds årsmöte mars 2023

genom Lena Jarlöv

Hamburgsund, medlem i Kvinnor för fred

LÄS MER:Ett år senare - Ukrainas sak är vår

LÄS MER:Låt inte Ryssland vinna debatten om kriget

LÄS MER:Det finns ingen förhandlingslösning för Ukraina

LÄS MER:Flytta ihop med en våldtäktsman?

LÄS MER:ÖB har bara vapen som redskap i sin verktygslåda

ANNONS