Sofia Jarl, förbundsordförande i Centerkvinnorna, och Elisabeth Johansson, ordförande i Skee Centerkvinnor samt förbundsledamot i Centerkvinnorna.
Sofia Jarl, förbundsordförande i Centerkvinnorna, och Elisabeth Johansson, ordförande i Skee Centerkvinnor samt förbundsledamot i Centerkvinnorna. Bild: Thomas Bennelind

Säkra rättstrygg­heten för kvinnor

Resultatet av de övergrepp som uppmärksammades i metoo-uppropet får inte bli att utsatta kvinnor döms för förtal och utpekade män får medieutrymme – oemotsagda, skriver Centerkvinnorna. De kräver en rad åtgärder för att slå vakt om kvinnors rättstrygghet.

ANNONS

Till följd av att ett antal fall där våldtäktsmisstänkta män, som friats från misstankarna, fått stor medial uppmärksamhet är det ofrånkomligt att fundera över vad som har hänt i samhället efter metoo-vågen. Faktum är att knappt 1 av 5 anmälda våldtäkter leder till en fällande dom. Det är inte tusentals kvinnor som ljuger – det är tusentals våldtäktsmän som går fria. Under 2020 ökade antalet våldtäktsdomar, men bara 333 domar av 8 820 anmälda våldtäkter som ledde till fällande dom.

Centerkvinnorna vill att personer som har utsatts för brott ska få sin sak rättvist prövad, men så fungerar det inte i våldtäktsfall. Visserligen leder 90 procent av alla våldtäktsanmälningar till en förundersökning, men den läggs oftast ner. En studie från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar allvarliga brister i polisutredningar med uteblivna åtgärder och utredningar som drar ut på tiden. Utpekad gärningsman förhörs i endast hälften av alla förundersökningar, vilket är högst anmärkningsvärt eftersom offret är åtminstone bekant med gärningsmannen i drygt 70 procent av fallen.

ANNONS

Offrets trovärdighet döms efter förutfattade meningar

I domstolarna saknas kunskap om sexualbrott. Offrets trovärdighet döms efter förutfattade meningar, trots att forskning visar att våldtäktsoffer agerar väldigt olika. Att våldtäkter inte bedöms och döms som det brott det faktiskt är, är motsatsen till den rättstrygghet en individ ska ha rätt till i ett fritt samhälle.

Det krävs krafttag för att driva igenom ett paradigmskifte som slår vakt om kvinnans rätt till sin sexuella integritet, rätt att få sin sak prövad och sin rätt till frihet.

Centerkvinnorna föreslår en rad åtgärder för att säkra utsatta kvinnors trygghet:

Utbilda personer som hanterar sexualbrott. Höj kunskapsnivån hos polis, åklagare, nämndemän och domare. Inför en obligatorisk utbildning om sexualbrott för alla inom processen.

Inrätta en sexualbrottsdomstol

Tillsätt särskilda utredningsgrupper i varje polisregion. Kunskapen om metoderna att bemöta våldtäktsoffer måste förbättras inom polisen och anmälningarna måste prioriteras. Satsa på särskilda utredningsgrupper där brotten utreds grundligt.

Förhör alla misstänkta gärningsmän. Vid fall då en utpekad gärningsman finns, ska den misstänkte gärningsmannen förhöras.

Inrätta en sexualbrottsdomstol. Samla sakkunskap och resurser som finns i en fackdomstol, en sexualbrottsdomstol.

För att stärka kvinnors mänskliga rättigheter och kvinnors frihet måste rättsväsendet förändras – NU.

Sofia Jarl

Förbundsordförande Centerkvinnorna

Elisabeth Johansson

Ordförande i Skee CK och förbundsledamot i Centerkvinnorna

ANNONS
ANNONS