Kerstin Karlsson, gruppledare för Liberalerna i Strömstad.
Kerstin Karlsson, gruppledare för Liberalerna i Strömstad. Bild: Jakob Simonson

Debatt: Så stoppas opposition i Strömstad

Kerstin Karlsson (L) om hur partiets motion hanterats i Strömstads kommunfullmäktige.

ANNONS

Den 16 september 2020 lämnade Liberalerna in en motion till kommunfullmäktige i Strömstad med följande förslag:

1. Att medel avsätts i 2021 års budget för sanering av Canningområdet.

2. Att medel avsätts i 2021 års budget för att stabilisera området längs Bojarkilen.

3. Att ritningar och kostnadsberäkningar för bron uppdateras med målet brobygge 2022.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 29 oktober 2020.

Drygt två och ett halvt år senare, vid kommunfullmäktiges möte den 4 maj 2023, avslogs motionen med motiveringen att budget 2021 och 2022 redan var fastställda.

Skam den som ger sig, tänkte Liberalerna och lämnade den 10 maj 2023 in en ny motion som begränsades till de ytterst angelägna projekten att sanera Canningområdet och stabilisera området längs Bojarkilen.

ANNONS

Här blev det snabb behandling och ärende skulle enligt handlingarna tas upp vid kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2023. Förslaget till beslut var återigen att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Så blev det icke!

När mötet öppnades förklarade kommunfullmäktiges ordförande (S) att ärendet skulle lyftas ut eftersom det innehöll två (!) förslag. Tydligen finns en regel om att en motion endast får innehålla ett förslag – den första motionen innehöll ju tre förslag och det gick bra då – men det var ju två och ett halvt år sedan…

Liberalerna är ju envisa så givetvis kommer vi inför nästa fullmäktige att presentera TVÅ motioner – en för varje förslag.

Hanteringen blir ju inte sämre av att kommunstyrelsens ordförande (S), senare under mötet, beklagade att arbetet med motioner lägger stor börda på kommunens redan hårt anstränga tjänstemän!

Avslutningsvis – för tydlighetens skull – Liberalerna har ingalunda släppt tanken på och önskemålet om en bro över Bojarkilen, men i dagens ekonomiska läge väljer vi att avvakta med den delen.

Kerstin Karlsson (L)

Gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige

ANNONS