Lastbilar vid tullen, norska gränsen vid Svinesund.
Lastbilar vid tullen, norska gränsen vid Svinesund. Bild: Anton Rosander

Så kan utsläppen från Västra Götalands lastbilar minska

Biodrivmedelsexperten Lena Nordgren: Väljarna behöver få veta vilka kandidater som vill minska lastbilarnas utsläpp.

ANNONS
|

Utsläppen från Västra Götalands lastbilar ökade förra året, när de måste minska. För att vända trenden har Sveriges EU-parlamentariker en nyckelroll. Inför EU-valet den 26 maj behöver Västra Götalands väljare få veta vilka kandidater som tänker driva på för att minska lastbilarnas utsläpp, skriver biodrivmedelsexperten Lena Nordgren på SEKAB.

Mellan 2010 och 2016 minskade utsläppen från svenska lastbilar kontinuerligt, men både 2017 och 2018 ökade utsläppen. Bara i Västra Götaland ökade utsläppen i fjol med hela 5,2 procent, trots att lastbilarna bara körde 0,6 procent fler mil. Orsaken till utsläppsökningen är att flera åkerier gått tillbaka från biodrivmedel till fossil diesel.

ANNONS

Fungerande transporter är nödvändiga, men utsläppen behöver minska snabbt. För att lyckas måste användningen av biodrivmedel öka, och en mycket viktig roll spelar de höginblandade drivmedel som till största del består av förnybart innehåll.

Den 26 maj är det EU-val. Parlamentarikerna får stora möjligheter att fatta beslut som gör att utsläppen från den tunga trafiken kan minska. Vi ser tre åtgärder som extra viktiga.

1. Inkludera en större andel grödebaserade biodrivmedel. Det finns stor potential att öka produktionen av grödebaserade drivmedel i Europa utan att konkurrera med livsmedelsproduktionen. Bara i Sverige odlade vi för 100 år sedan 50 procent mer åkermark än i dag.

2. Gör det billigare att tanka förnybart. Sverige har i dag rätt att ge rena och höginblandade biodrivmedel skattelättnader tack vare ett undantag från EU:s regler. Men det gäller bara till och med 2020, vad som händer därefter är oklart. Avskrivningstiden för en ny, klimatsmart lastbil är cirka åtta år, så för att öka investeringsviljan behöver branschen förutsägbara regler från EU till åtminstone 2030.

3. Fortsätt hantera höginblandade biodrivmedel utanför reduktionsplikten. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda om höginblandade biodrivmedel som ED95 bör omfattas av reduktionsplikten. Höginblandning behövs för att nå målet om helt förnybara transporter, men dessa bränslen skulle i dagsläget få det svårt på marknaden om de inkluderas i reduktionsplikten.

ANNONS

Vi uppmanar de EU-parlamentariker som tar plats i Bryssel att berätta hur de kommer arbeta för att de här tre åtgärderna genomförs. Det skulle bidra till att utsläppen från Västra Götalands lastbilar minskar och att Sverige får en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert Sekab

ANNONS