Så kan en global koldioxidskatt rädda klimatet

Stefan Edman: En global skatt på koldioxid skulle på kort tid kunna minska de klimatpåverkande utsläppen dramatiskt.