Utanför Måseskär ligger rester från andra världskriget på havsbotten (arkivbild).
Utanför Måseskär ligger rester från andra världskriget på havsbotten (arkivbild). Bild: Lasse Edwartz

Så förhindrar vi att sopbergen växer längs kusten

Christer Ahlén (S) och Caritha Jacobsson (S): Bohuskusten är full av personer som vittnat om hur stränder och vikar blir soptippar.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Utanför Måseskär ligger rester från andra världskriget på havsbotten. Det är krigsfartyg, ammunition, kemiska stridsmedel med mera som helt enkelt är dumpade i Skagerrak. Varför ska detta tillåtas på 2020-talet då föremålen utgör en tidsinställd bomb som kan få förödande effekter i Väster­havet?

Havs- och vattenmyndigheten vill förbjuda trålning i området. Det är okej. Men räcker det? Borde inte ambitionerna vara högre? Att sanera havsbotten väster om Måseskär borde vara en självklarhet.

Socialdemokraterna i miljö­nämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) väckte det här uppdraget till liv på nytt när nämnden skulle säga sin mening om ett åtgärdsprogram för renare hav som myndigheten hade utarbetat. Miljönämnden förväntar sig nu konkreta åtgärder i linje med S-förslaget.

ANNONS

Det här är bara ett av flera initiativ som behöver vidtas för att uppnå ett av de nationella miljömålen: Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Kravet på en god miljöstatus för maritimt skräp uppnås inte enligt Havs- och vattenmyndigheten

Dit är det fortfarande långt, visar de årliga uppföljningarna av det här miljömålet. På likartat sätt förhåller det sig med flertalet andra miljömål. De har inte uppfyllts till 2020 utan skjuts nu på framtiden.

Miljönämnden i regionen har också satt fokus på skräpet i havet i allmänhet. Bohuskusten är full av personer som vittnat om hur stränder och vikar blir soptippar.

Havsströmmarna förstärker de här tendenserna och kravet på en god miljöstatus för maritimt skräp uppnås inte enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Den redovisar särskilt sju stränder som särskilt utsatta, som till exempel Haby.

Strandstädning räcker dock inte även om det sker beundransvärda insatser. Insatser pågår också inom andra områden för att förebygga nedskräpning och förorening av havet. VGR medverkar på flera sätt även i det här arbetet. Svårigheterna att identifiera ansvariga för föroreningar i havet är dessutom uppenbara. Principen om att förorenaren är ansvarig för att ta itu med skräpet och kostnaderna för att ta hand om det, går knappast att tillämpa.

Initiativ har tagits för att samla in havsskräp innan det når land

Förstärkta och nya redskap fordras för att på ett tidigt stadium motverka att skräpet i havet når kustområdena. Ett proaktivt sätt blir att redan på havet förhindra att sopbergen växer ännu mer vid kusterna.

ANNONS

Initiativ har tagits för att samla in havsskräp innan det når land. Det handlar om att utveckla nya system och tekniska lösningar för att ta hand om skräpet i särskilt utsatta kustområden.

Det är en styrka att miljönämnden i VGR nu agerar proaktivt. Men varför vill Sverigedemokraterna inte ställa upp?

Christer Ahlén (S)

Caritha Jacobsson (S)

Ledamöter i miljönämnden i Västra Götalandsregionen

ANNONS