Stein Rukin, KD och Jour Strömstad.
Stein Rukin, KD och Jour Strömstad. Bild: Marita Adamsson

Debatt: Risk för att den tillfälliga lösningen på sjukhuset blir permanent

Stein Rukin: Det finns inget skäl att tro att Nu-sjukvården innebär någon god och varaktig lösning för vårt sjukhus.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, vars uppgift varit att se till att Strömstadsborna får samma vårdutbud som övriga boende i VG-regionen, försvinner vid årsskiftet. Den saknas av få, efter en rad av misslyckanden.

De sista var två bortschabblade upphandlingar och en direktupphandling av sjukvård i Strömstads sjukhus. Den sistnämnda valde man av varierande och föga övertygande skäl att avbryta.

Nämnden, i vilken Strömstad har två representanter, lyckades därefter avvisa en lösning där Nu-sjukvården, om än motvilligt, skulle ta över verksamheten och sedan i stället föreslå att Nu-sjukvården tillfälligt skulle ta ansvaret för att sedan tidigt under 2023 utarbeta ett upphandlingsförslag anpassat för det uppdrag som närsjukhusen skall ha för att kunna ge ett målinriktat och tillfredsställande medicinskt vårdutbud.

ANNONS

En del av våra politiker verkar tro att om Nu-sjukvården står för driften så undgår man privata vinster i vården

Kan man då lita på att Nu-sjukvården bara är en tillfällig lösning och att en ny upphandling kommer att genomföras? Svaret är dessvärre NEJ!

Jag tror att det finns en verklig risk för att den s.k. tillfälliga lösningen blir permanent och verksamheten blir till en del av de ofta stora problem som Nu-sjukvården har dragits med i åratal. Det gäller nedstängning av avdelningar, personalbrist, oacceptabla väntetider, platsbrist, vårdköer och ständiga skriverier om kriser. Den verksamhet som fungerat tillfredsställande på sjukhusen i Strömstad, Bäckefors och Lysekil kommer att försvinna och om den inte försvinner helt blir den vid personalbehov en resursreserv för Nu-sjukvården.

Jag är långtifrån övertygad om att detsamma gäller regionens bruk av skattemedel

En del av våra politiker verkar tro att om Nu-sjukvården står för driften så undgår man privata vinster i vården. Generellt kan man säga om det att en önskan om vinst stimulerar till effektiv drift, lägsta möjliga administrationskostnader och välfungerande bemanning. Jag är långtifrån övertygad om att detsamma gäller regionens bruk av skattemedel.

Ta till exempel upphandlingen för vårt sjukhus. Det var i verkligheten en fråga om ett fastprisavtal och ingen egentlig upphandling. Regionen var villig att betala 86 miljoner för verksamheten vid närsjukhusen. När verksamheten nu tillfälligt övertagits av Nu-sjukvården skall denna ha krävt ytterligare 10 miljoner enligt källor i regionen.

ANNONS

Regionen avbröt alltså en upphandling som skulle kostat 86 miljoner för att i stället ge uppdraget till Nu-sjukvården som omgående begär ytterligare 10 miljoner för att sköta uppdraget. Det finns följaktligen inget skäl för att tro, vilket historien också visat, att Nu-sjukvården mot sin vilja skulle prioritera eller representera någon god och varaktig lösning för vårt sjukhus, ett sjukhus där okontrollerbart bruk av skattemedel utan skrupler kan ersätta blotta tanken på en möjlig vinst för en privat vårdgivare.

Kanske något för våra nyvalda politiker att fundera över när de möter de kolleger i regionen som fortfarande tror att en rationell lösning i existerande sjukhus bäst hanteras av Nu-sjukvården eller bör ersättas av ett nytt dyrbart sjukhus i Håby.

Stein Rukin

Jour Strömstad

LÄS MER:Ny regionnämnd ska föra dialog med kommunerna

LÄS MER:Vi accepterar inte nedläggning av närsjukhusen

ANNONS