Johan Hultberg (M), riksdagsledamot bosatt i Fjällbacka.
Johan Hultberg (M), riksdagsledamot bosatt i Fjällbacka. Bild: Pressbild

Debatt: Regeringen städar upp efter Socialdemokraternas haveri

Den nya regeringen tar nu de första stegen för att reparera de skador den förra regeringen ställt till med, menar Johan Hultberg (M), Ann-Sofie Alm (M) och Edward Riedl (M).

ANNONS

En omfattande otrygghet, höga drivmedelspriser, lägst tillväxt i EU år 2022 och en elkris som slår hårt mot både hushåll och företag. Listan över usla resultat efter åtta år med socialdemokratisk regering kan göras lång. Hög inflation i Sverige och omvärlden ökar kostnaderna ytterligare för de redan hårt pressade hushållen och företagen. Den nya regeringen tar nu de första stegen för att reparera de skador den förra regeringen ställt till med.

17 miljarder kronor har betalats ut i ett första elstöd och lindrar de höga elpriserna på kort sikt, men tyvärr valde Socialdemokraterna att begränsa elstödet till endast södra Sverige. Kvickt valde vi att införa ytterligare elstöd för att stötta hela Sverige, till såväl företag som bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

ANNONS

Efter de rödgrönas politiska experiment som lett till världens högsta drivmedelspriser och extrema elpriser, har den nya moderatledda regeringen sänkt skatten på bensin och diesel med en krona per liter, avskaffat kraftvärmeskatten, höjt skatteavdraget för installation av solceller och arbetar för att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Vid nästa årsskifte kommer Sverige att ha samma drivmedelspriser som andra jämförbara länder i EU, andra åtgärder har redan gjort nytta för hushåll och företag medan fler är på väg.

Redan i år satsar vi ytterligare resurser på en bättre skola, fler vårdplatser och ett starkare rättsväsende

Regeringen har betalat ut ett mer generöst elstöd än exempelvis Finland som istället sänkt elskatten tack vare att vi är ett av få länder med kapacitetsavgifter. Detta har gjort att vi kunnat stödja svenskarna genom elkrisen, om än inte kompensera fullt ut för S haveri, samtidigt som vi kunnat stärka rättsväsende, försvar och välfärd.

Välfärd, rättsväsende, försvar och infrastruktur är några av de största reformerna i årets budget. Regeringen har tvingats skjuta upp större skattereformer för att inte driva på inflationen, men har tagit tillfället i akt att prioritera statens kärnuppgifter. Redan i år satsar vi ytterligare resurser på en bättre skola, fler vårdplatser och ett starkare rättsväsende. Vi satsar också på att stärka försvaret, lägre skatt för äldre som jobbar och tar de första stegen mot en stabil elförsörjning.

ANNONS

Regeringens budget inkluderar satsningar för att till 2045 ha över 300 terawattimmar fossilfri el tillgängligt året runt, dygnet runt, i hela Sverige. En god elförsörjning i kombination med en i övrigt stark infrastruktur och fungerande välfärd är av yttersta vikt för att trygga svensk tillväxt och bygga ett Sverige vi alla vill bo i. För att nå dessa mål hade det varit välkommet om Socialdemokraterna ville samarbeta, istället för att skylla sina misslyckanden på den nya regeringen.

Edward Riedl (M)

ordförande i finansutskottet

Johan Hultberg (M)

riksdagsledamot från Fyrbodal

Ann-Sofie Alm (M)

riksdagsledamot från Fyrbodal

ANNONS