Lars Bäckström: Problemen med elen började före kriget

Problemen var möjliga att förutse. Det hade varit möjligt att agera i tid.