Stefan Edman är biolog och författare.
Stefan Edman är biolog och författare. Bild: Arkiv

Pressa Preem – de kan bättre!

Stefan Edman: Upp till bevis - Preems tekniker borde kunna klara målet om klimatneutralitet

ANNONS
|

Tusentals klimataktivister demonstrerar för ett nej till Preems ansökan om att få släppa ut mer koldioxid. Jag tycker att de har rätt. Det handlar om respekt för Sveriges nationella klimatmål. Ökade utsläpp skickar fel signaler även om EU:s så kallade handelssystem delvis kan rätta till saken.

Men Preem har också rätt när företaget ansöker om att få processa restoljan som bildas efter tillverkningen, krackningen, av bensin och diesel. Vad Preem vill göra i Lysekil är att ta bort merparten av svavlet ur oljan så att den kan användas som bränsle i fartyg. Varför är det viktigt? Jo, från 1 januari 2020 gäller att fartygsbränslen får innehålla max 0,5 procent svavel - en succé för naturen och miljörörelsen efter årtionden av motstånd från redarna. Sjöfarten i Europa har hittills gett upphov till fem, sex gånger mer försurande svavelutsläpp än alla landbaserade källor tillsammans. Nu åtgärdas detta äntligen.

ANNONS

Men kan man inte fixa det hela ombord på båten istället? Jo. Man kan ”tvätta bort” svavlet i rökgaserna med havsvatten genom scrubberteknik. Utsläppen från skorstenen blir då renare – men svavlet sköljs ut och hamnar i havet. Ett hot mot den biologiska mångfalden.

En fråga jag fått: Preem kan väl skicka den skitiga oljan till ett raffinaderi någon annanstans? Visst. Det är bara det att företaget tillhör de bästa i världen på att av-svavla, med 20 procent lägre koldioxidutsläpp. Därför är det smart att Preem medverkar till att förse sjöfarten med denna olja – i väntan på att fartygen i större skala kan köras på naturgas, el och förnybara bränslen. Krackern som Preem ansöker om kommer faktiskt också till 70 procent att producera just förnybara drivmedel, för bilar, bussar, lastbilar, flyg.

Preem har ytterligare tre fabriker under byggnation för att göra inhemska biodrivmedel, i Gävle, Söderhamn och Göteborg. Utan sådana anläggningar kommer Sveriges klimatmål för vägtrafiken att bli svåra att nå. Preem gör det vi för drygt tio år sedan diskuterade i Oljekommissionen där jag jobbade med statsminister Göran Persson. Det blev då dessvärre ingen verkstad från statens sida.

Preem deklarerade i fjol att man ska bli världens första klimatneutrala oljebolag. Riskerar man genom ”Lysekilsärendet” att förstöra det goda gröna varumärke man nu bygger upp? Det vill man givetvis inte. I sin nya ansökan har företaget halverat utsläppen. Det är bra men otillräckligt. Opinionen, Miljööverdomstolen och i sista hand regeringen måste kräva nollutsläpp. Jag har stor respekt för Preems tekniker; med ytterligare press kommer de att lösa problemet. Kanske genom elektrolyserad vätgas och lagring av koldioxid i berget.

ANNONS
ANNONS