Andreas Hansson (C) skriver tillsammans med Cecilia Andersson (C) och Peter Heie (C) om hur sjukvården ska förbättras för norra Bohusläns invånare.
Andreas Hansson (C) skriver tillsammans med Cecilia Andersson (C) och Peter Heie (C) om hur sjukvården ska förbättras för norra Bohusläns invånare. Bild: Jerker Norlander

Debatt: Nu förbättrar vi sjukvården i norra Bohuslän

Ambulansen blir kvar, nu förbättrar vi sjukvården i norra Bohuslän.

ANNONS

Den här veckan har Centerpartiet lagt förslag i operativa sjukvårdsnämnden för att undersöka möjligheterna till att utveckla dagens vårdavtal mellan Norge och VGR för fler patientgrupper både inom den akuta och planerade vården.

Människor har i alla tider rört sig och friheten att bo och leva i ett område och arbeta i en annan är viktig. Rörelsen över gränsen stärker också utvecklingen i området och genom att försöka avskaffa gränshinder kan vi fortsätta utveckla gränsregionen. Många i norra Bohuslän arbetar i Norge, tillbringar delar av sin fritid likväl på den norska sidan som den svenska. Likaså lever norrmän stora delar av sin tid i hus och sommarboenden i Sverige.

ANNONS

Behovet av sjukvård uppstår ibland plötsligt medan andra behov är mer planerbara. Idag finns ett väldigt snävt avtal mellan Västra Götalandsregionen och Östfold och gäller endast några få akuta tillstånd samt förlossning.

Centerpartiet vill utveckla samarbetet med Östfold/Viken för att öka både tryggheten och valfriheten vad gäller sjukvård för invånarna i norra Bohuslän. Vi är övertygade om att det går att hitta samordningsvinster för båda parter ifall vi försöker hitta lösningar utifrån ett patientperspektiv. Frågor som man borde lyfta i dialog med Norge är bland annat planerad vård för kronikergrupper som bor långa tider i Sverige respektive Norge men som idag tvingas åka hem för provtagning eller akuta tillstånd som kräver omhändertagande men där ambulansen enligt dagens avtal ska köra till sitt hemmasjukhus och inte det närmaste sjukhus för patienten.

Vårt mål är att utgå ifrån behovet hos befolkningen och se vilka lösningar som är möjliga inom både primärvården och specialistsjukvården.

Cecilia Andersson (C)

Regionråd Västra Götalandsregionen

Peter Heie (C)

Ledamot regionfullmäktige

Andreas Hansson (C)

Gruppledare Strömstad

LÄS MER:Beslut: Ingen neddragning på ambulansen

LÄS MER:Så mycket längre har väntan på ambulans blivit i Bohuslän: ”En utmaning”

LÄS MER:Ambulansen räddad - efter påtryckningar från Strömstad

ANNONS