Mikael Andersson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Strömstads Tidning från den första mars 2024.
Mikael Andersson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Strömstads Tidning från den första mars 2024. Bild: Jenny Johansson

Mikael Andersson: Nu är det jag som bestämmer!

Från och med den först mars är undertecknad chefredaktör och ansvarig utgivare för Strömstads Tidning.

ANNONS
LocationStrömstad||

Det var inget som jag planerade när jag sökte jobbet som nyhetschef på tidningen och tillträdde på den posten i oktober. Men sedan har saker och ting utvecklats sig och när jag fick erbjudandet om att ta över ansvaret fullt ut så fanns det inte mycket att tveka kring.

Den främsta orsaken är den redaktion som jag har omkring mig. Här finns ett starkt gäng med stort engagemang för lokal journalistik, medarbetare fast förankrade i den nordbohuslänska graniten och med nyhetsnäsan ständigt sniffande efter nya knäck (slang för nyheter). En bra redaktion som är det är riktigt roligt att jobba tillsammans med.

ANNONS

Det är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb i den här rollen.

Den andra huvudorsaken är att jag tycker det är viktigt med en lokal ansvarig utgivare och chefredaktör på en titel som Strömstads Tidning. För mig konkret kanske ingen jätteförändring, jag kommer att i stora drag ha ungefär samma arbetsuppgifter som tidigare. Det blir inte heller några dramatiska förändringar i det som märks ut mot er läsare. Men det är en tydlig markering att den här tidningen är lokal, att ansvaret för det som skrivs i tidningen finns här i Strömstad och de som har bäst kännedom om lokala förhållanden och lokala nyheter, också är de som styr nyhetsarbetet hela vägen.

Låt mig citera från en av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsordningen kapitel fem, paragraf fyra:

"Utgivaren ska ha befogenhet att utöva tillsyn över skriftens utgivning och bestämma över dess innehåll så att ingenting får föras in i den mot hans eller hennes vilja. Varje inskränkning i denna befogenhet ska vara utan verkan."

Detta innebär alltså att numera är det jag som bestämmer vad som står i Strömstads Tidning. Vare sig moderbolaget Stampen, eller våra norska ägare i mediekoncernen Polaris, om det så vore självaste vd Per Axel Koch, får lägga till eller ta bort något från Strömstads Tidning, mot min vilja. Oavsett om de gillar det eller inte.

ANNONS

Syftet med tryckfrihetsförordningen, som jag tolkar det, är fria och oberoende medier som inte låter sig styras av några politiska eller kommersiella intressen. Vårt huvuduppdrag är journalistik, att berätta, spegla och granska det som händer i samhället. För vår del Strömstad och Tanum.

Med utgivaruppdraget följer också ett ansvar, det hörs ju på namnet. Jag, och endast jag, kan ställas till svars och åtalas för tryckfrihetsbrott i Strömstads Tidning. Otrevliga saker som förtal, hets mot folkgrupp eller högförräderi. Oavsett om det är jag eller någon annan som skrivit det i tidningen. Fälls jag i domstol kan jag hamna i fängelse.

Vi har också det medieetiska systemet där det är upp till svenska medier, som Strömstads Tidning, att förhålla sig till de etiska riktlinjer som branschen själv tagit fram. Den som känner sig kränkt eller utpekad i en publicering kan vända sig till Medieombudsmannen och klaga där. En fällning resulterar i ett klander, som inte är någon juridisk påföljd men ändå visar vad som är ok att publicera eller inte.

Ansvaret handlar också om att visa hänsyn både mot er läsare och de vi intervjuar och i vissa fall ställer till svars. Därför stänger vi ibland av våra kommentarer på sociala medier. Jag tycker inte att smutsiga personangrepp tillför något till debatten och den som ändå vill häva ur sig har alla möjligheter att göra det på annat håll.

ANNONS

Det är alltså mig ni ska hänga om ni tycker att det blir fel eller har synpunkter på det som skrivs i Strömstads Tidning. Självklart kan ni ta kontakt med enskilda reportrar, men ansvaret för det som publiceras ligger på den nya chefredaktören, alltså jag.

Med det sagt, det är inte alltid jag som bestämmer. Pröva själv att styra ett gäng journalister får ni se. Och det är också som sig bör. Den bästa journalisten jobbar utifrån sitt eget driv och engagemang, inte för att någon chefredaktör, som tror sig veta bäst, säger åt den precis vad som ska göras.

Det här ska bli roligt!

ANNONS