När jobben går åt skogen finns det jobb i skogen

Coronakrisen kommer att leda till uppoffringar - ta vara på de arbetstillfällen som trots allt finns.