Namnpublicering kräver alltid gott omdöme

Ingalill Sundhage: Att upprätta policys är att begränsa oss i vår gärning.