Stefan Edman svarar på Stefan Gullholms kritik av krönikan i Strömstads Tidning.
Stefan Edman svarar på Stefan Gullholms kritik av krönikan i Strömstads Tidning. Bild: Olof Ohlsson

”Naivt av Stefan Edman om Ryssland och Nato”

Stefan Gullholm, Kommunistiska partiet, riktar kritik mot Stefan Edmans krönika i Strömstads Tidning. Han får svar av krönikören.

ANNONS

Stefan Edman skriver krönika om att nu när Putin hotar freden så bör vi vara mer självförsörjande. Edmans krönika innehåller ingen analys om varför vi inte är mer självförsörjande och bereder samtidigt marken för de som vill driva in Sverige i den USA ledda och kärnvapenbestyckade militäralliansen Nato.

LÄS MER:Blir det Putin som stärker svenskt jordbruk?

Ryssland har under de sista tjugo åren blivit inringade av nya Natoländer, trots tidigare löften om att detta ej skall ske. Svenska och västerländska politiker skriker högt om det inte är okej med intressesfärer, att alla länder skall ha rätt att ingå i de militärallianser de önskar, att Nato är en försvarsorganisation som skyddar demokratier. Vilket planet lever de i? Vad skulle hända om Ryssland byggde missilbaser i Mexiko vid gränsmuren till USA? Hur det gick när Sovjet byggde missilramper på Kuba är allmänt känt. Någon förståelse eller respekt för Kuba att ingå i en militärallians fanns icke.

ANNONS

Skall man vara PK i Sverige i dag får man inte ha en nyanserad syn på Ryssland

Natos expansion och de krig som krigsalliansen bedrivit för USA:s ekonomiska och politiska intressen har knappast gjort Ryssland mindre orolig för ett Ukrainskt medlemskap i Nato. Att ukrainsk militär ständigt beskjuter de i huvudsakligt rysktalande utbrytarstaterna ökar spänningen ytterligare.

Skall man vara PK i Sverige i dag får man inte ha en nyanserad syn på Ryssland. Helst skall man även lägga sig platt inför EU-medlemskapet. Att vi fått en livsmedelsproduktion utan hänsyn till djur och natur, urlakning av jorden med monokulturer samt låg självförsörjning av livs­medel kan till stor del skyllas på avreglering och EU-medlemskapet.

EU- medlemskapet fick som följd att jordbruket marknadsanpassades med inriktning på EU:s inre marknad. Utanför EU hade det svenska jordbruket fått en större anpassning till den inhemska marknaden, vilket beror på att WTO:s regelverk hade tillämpats och gett det svenska jordbruket ett visst skydd. Den viktigaste förändringen är att vegetabilierna har ökat medan animalieproduktionen förblivit oförändrad – även om en mycket kraftigt ökande konsumtion lett till sjunkande självförsörjning av animalier.

Köttkonsumtionen har ökat med 50 procent sedan EU-inträdet men det har inte gynnat svensk animalieproduktion utan billigare kött från den europeiska marknaden. EU:s marknadsanpassning har fått mycket stora följder för den producentkooperativa skyddade livsmedelsindustrin.

...genom den naivitet som genomsyrade krönikan understödjer han de intressen som varken vill ha ett hållbart jordbruk eller en världsordning där fred och säkerhet råder

Den bondekooperativa slakterinäringen klarade inte konkurrensen utan har köpts upp av utländska intressen. Mjölkindustrin däremot gynnades och mejerinäringen kom att internationaliseras. Sammanfattningsvis kan konstateras att följden av EU-medlemskapet blev en livsmedelsindustri som numera kontrolleras av multinationella koncerner. Därför är slutsatsen att utanför EU hade Sveriges självförsörjningsgrad varit högre.

ANNONS

Edman menade säkert väl med sin krönika men genom den naivitet som genomsyrade krönikan understödjer han de intressen som varken vill ha ett hållbart jordbruk eller en världsordning där fred och säkerhet råder.

Stefan Gullholm

Kommunistiska Partiet i Tanum

Svar direkt från Stefan Edman

Kommunisten Stefan Gullholms replik påstår en massa saker som inte alls finns i min krönika.

1. Gullholm läser min text slarvigt: Jag skriver verkligen inte att vi ska bli självförsörjande ”för att Putin hotar freden”! Däremot tror jag att det spända säkerhetsläget får svenska politiker att äntligen, äntligen diskutera det allvarliga faktum att Sverige har den lägsta självförsörjningsgraden på basmat i EU.

2. Att vi har denna låga självförsörjningsgrad, 50 procent rakt av, är ett hemmaproducerat problem och beror på en usel och naivt marknadsliberal jordbrukspolitik under decennier, med fokus på stordrift, centralisering och allt sämre villkor för små- och medelstora lantbruk. Om detta har jag skrivit böcker och ett otal artiklar, bl a krönikor i Bohusläningen. De negativa konsekvenserna är många, bl a igenväxning av tidigare öppna bondelandskap, förlust av biologisk mångfald, färre jobb på landsbygden och – som sagt - stor sårbarhet i matförsöjningen. Jag och många med mig har därför mycket länge krävt en annan jordbrukspolitik.

ANNONS

3. Gullholm gör det dock för lätt för sig: Oberoende av medlemskapet i EU hade vi varit hårt konkurrensutsatta på en tuff europeisk och global livsmedelsmarknad. Men att det inte hade behövt gå så illa som det gjort visar inte minst EU:s starkaste medlemsnation Tyskland med 90 procent självsörjning. Och Finland med 80 procent.

4. Gullholm menar att min krönika ”bereder marken för dem som vill driva in Sverige…i Nato”. Det är en halsbrytande slutsats. Och mycket naiv.

Stefan Edman

ANNONS