A-traktorer.
Misslyckas vi med att säkra landsbygdens tillväxt, skjuter vi oss rejält i foten ur en framtidsaspekt, menar debattörer. Bild: Jacob Humlén

Debatt: Muf: Höj hastighetsgränsen för A- och epa-traktorer

Misslyckas vi med att säkra landsbygdens tillväxt, skjuter vi oss rejält i foten ur en framtidsaspekt, menar Muf i Fyrbodal.

ANNONS

”Hela Sverige ska leva”. Det är budskap som ofta adresseras svenska landsbygdsbor, både från höger och vänster i svensk politik. Det råder inga tvivel om att Sverige behöver en levande och konkurrenskraftig landsbygd. Det råder inga tvivel om att stad och land än en gång behöver gå hand i hand. Däremot saknas i mångt och mycket en konkret reformvilja hos våra riksdagspolitiker, som ska ta ett allt mer glesbefolkat hjärtland till ett levande sådant.

Dagens ungdomsgeneration är framtidens samhällsbyggare. På landsbygden återfinner vi unga som i framtiden säkrar svensk självförsörjning, skogsproduktion och innovationsteknik, med mera. Idag ser vi att allt fler ungdomar och deras familjer tvingas flytta från landsbygden, i takt med att skolor läggs ner, bensinpriser skenar, idrottsklubbar förfaller och sjukvård förflyttas tjugotal mil från bostadsadressen. Så kan vi inte ha det. Landsbygdens tillväxt är landets tillväxt.

ANNONS

Mopederna och epa-traktorerna är färdmedlen som får vardagen att gå ihop för många unga

Misslyckas vi med att säkra landsbygdens tillväxt, skjuter vi oss rejält i foten ur en framtidsaspekt. Drivmedelspriserna måste pressas ner. Att drivmedelspriserna slår rekord är ingen nyhet. En aspekt av problemet som tämligen lyfts för sällan är dock konsekvenserna utvecklingen får för landsbygdens ungdomar. Med långa avstånd till skolorna, jobben och fritidsaktiviteterna i kombination med en bristfällig kollektivtrafik, är mopederna och epa-traktorerna färdmedlen som får vardagen att gå ihop för många unga.

Politiska misslyckanden riskerar att ta denna möjlighet ifrån dem. Drivmedelspriserna måste pressas ner ordentligt för att färre unga ska vilja flytta från landsbygden. Reduktionsplikten måste nu drastiskt sänkas till EU:s minimistandard enligt den modell som regeringen nu har etablerat. Hastighetsgränsen för A-traktorer behöver höjas. Dagens trafiklagstiftning innebär att mopedbilar och moped tillåts att köras i 45 kilometer i timmen medan de kapade A- och epa-traktorerna endast tillåts köras i 30 kilometer i timmen.

Detta är fallet trots att de sistnämnda fordonstyperna är av högre säkerhetsklasser. Därutöver tenderar de, på grund av den låga hastighetsgränsen, att stoppa trafiken på våra landsvägar. Friheten för landsbygdens unga behöver öka. Detta kräver ett omtag av svensk trafiklagstiftning. En epa-traktor får med Muf:s politik köras i 45 kilometer i timmen.

Tvååriga yrkeslinjer på gymnasiet behöver införas

Landsbygdsskolorna ska hålla öppet. En vanlig anledning till att familjer och ungdomar lämnar den svenska landsbygden för större städer är de bristande utbildnings- och jobbmöjligheterna. I takt med att landsbygdsskolorna läggs ned försvinner framtida arbetskraft och företag behöver således lägga ned. På så sätt skadar nedläggningarna av landsbygdsskolor även svensk tillväxt. Vi vill säkerställa en god och tillgänglig utbildning för alla elever i Sverige, oavsett om du bor i Gullbringa eller i Göteborg.

ANNONS

Därför vill Muf tillföra extra ekonomiska stöd och resurser till svenska landsbygdsskolor. På så sätt säkerställer vi frihet, utveckling och en arbetslinje i hela landet. Tvååriga yrkeslinjer på gymnasiet behöver införas. Landsbygden är Sveriges motor. Här läggs grunden för de flesta av våra industriella sektorer. Det är för att företagsamheten flödar och innovationerna frodas. För att upprätthålla denna anda vid liv krävs välutbildad och tillgänglig arbetskraft som landsbygdsföretagen kan anställa.

Idag klarar det svenska utbildningsväsendet dock inte att möta det behovet. Elever förpassas direkt till skolbänken istället för att få möjligheten att genom praktisk utbildning förberedas för framtiden och direkt efter avslutade studier kunna ta steget in på arbetsmarknaden. Det är orimligt att arbetsivriga elever inte ges möjligheten till arbete, trots att både privat- och offentlig sektor skriker efter arbetskraft.

Det är dags att återinföra gymnasieskolans tvååriga yrkeslinjer. Vi kämpar för landsbygdens villkor och för unga i hela landet. Frihet, trygghet och rättvisa - det gäller i hela Muf:s Sverige.

Fredrik Eneroth

Distriktsordförande Muf Fyrbodal

Arvid Strandberg

Distriktsordförande Muf Västra Götaland Västra

Ludvig Anderström

Ansvarig Moderat Skolungdom Västra Götaland Västra

ANNONS