Mediehusen ska vara samhällets torg för samtal

Ingalill Sundhage: Därför är kontakten med läsekretsen viktig att vårda.