Marita Adamsson: En skolfråga som växer långt utanför skolan

Tittar på man statistiken från barn- och utbildningsförvaltningen är det begripligt att det finns ett förslag om att lägga ner skolorna på Tjärnö och Koster.