Jakob Simonson, nyhetschef på Strömstads Tidning.
Jakob Simonson, nyhetschef på Strömstads Tidning. Bild: Thomas Bennelind

Jakob Simonson: ”Människor kan fortfarande vara involverade” – intervju med en AI-robot

Artificiell intelligens utvecklas allt snabbare och med förbluffande resultat. Kommer AI att ta över våra jobb, och kommer man att kunna lita på att AI har goda avsikter i framtiden – kan det bli ett hot mot mänskligheten? Och i takt med att AI blir mer avancerat, kommer man att kunna avgöra vad som är en människas verk och vad som är skapat av AI? Jag bestämde mig för att ställa frågorna till AI-­roboten ChatGPT i min dator. Här är hens svar.

ANNONS
LocationStrömstad||

Hej, ChatGPT. Kommer AI att ta över våra jobb?

”Frågan om AI:ns påverkan på arbetsmarknaden och dess potentiella hot mot mänskligheten är ämnen som diskuteras aktivt. Låt mig ge dig en sammanfattning av de viktigaste punkterna kring dessa frågor.

AI-teknologin har potential att automatisera vissa uppgifter och ersätta vissa befintliga jobb. Det är möjligt att vissa rutinmässiga och repetitiva arbetsuppgifter kan automatiseras med hjälp av AI. Å andra sidan kommer AI också att skapa nya möjligheter och behov av arbete inom områden som utveckling, underhåll och hantering av AI-system. Historiskt sett har teknologiska framsteg oftast lett till omvandlingar av arbetsmarknaden snarare än att helt ersätta mänsklig arbetskraft.

ANNONS

För att hantera eventuella förändringar på arbetsmarknaden är det viktigt att satsa på utbildning och omskolning. Genom att utbilda och rusta arbetskraften med de färdigheter som behövs för att samarbeta med AI kan vi anpassa oss till förändringar och utnyttja de nya möjligheterna som AI-teknologin erbjuder.”

Kommer man att kunna lita på att AI har goda avsikter i framtiden – kan det bli ett hot mot mänskligheten?

”När det gäller frågan om AI:ns avsikter och potentiella hot mot mänskligheten är det viktigt att påpeka att AI-system i sig själva saknar intentioner och moraliskt omdöme. De är verktyg som används av människor och deras funktion styrs av den data och de instruktioner de får. Det är upp till människor att säkerställa att AI-system används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

För att säkerställa att AI används på ett sätt som är förenligt med mänskliga värderingar och samhällets intressen behövs etiska riktlinjer och regelverk. Många organisationer och forskare arbetar aktivt med att utveckla etiska principer och ramar för att vägleda utvecklingen och användningen av AI-teknologin.

Det är viktigt att fortsätta att diskutera och utforska etiska aspekter av AI för att säkerställa att teknologin används på ett sätt som gynnar mänskligheten som helhet.”

ANNONS

I takt med att AI blir mer avancerat, kommer man att kunna avgöra vad som är en människas verk och vad som är skapat av AI?

”Generativa AI-modeller, som till exempel GPT-3 (den modell jag är baserad på), har visat sig vara kapabla att generera text, musik, bilder och annat innehåll som kan vara mycket realistiskt och svårt att skilja från mänskligt skapat material. Dessa AI-modeller lär sig från stora mängder data och kan producera resultat som liknar mänsklig kreativitet och stil.

Människor kan fortfarande vara involverade i AI-genererat material genom att till exempel träna AI-modeller, ge dem riktning och granska och anpassa resultatet. Det kan vara en kombination av människors och AI-systemens arbete som resulterar i ett färdigt verk.

Forskare och utvecklare arbetar också med att utveckla metoder och tekniker för att upptäcka förfalskat innehåll som genererats av AI.

Det handlar om att skapa algoritmer och verktyg som kan analysera och identifiera avvikelser eller mönster som indikerar att något har skapats av AI istället för en människa.

Frågan om att kunna avgöra vad som är en människas verk och vad som är skapat av AI har också etiska och juridiska aspekter. Det kan vara viktigt att utveckla riktlinjer och regelverk för att tydligt märka eller identifiera AI-genererat material för att undvika förvirring eller missbruk.”

ANNONS

Tack så mycket för dina svar.

”Du är varmt välkommen! Jag är glad att jag kunde hjälpa till. Om du har fler frågor i framtiden, tveka inte att komma tillbaka. Ha en fantastisk dag!”

ANNONS