Malin Lernfelt: Ligger Näl i ett U-land?

Att bristande tillgång på vård riskerar att orsaka hot och våld mot personalen på Näl-akuten är sjukhusledningens och regionens fel. De borde agerat tidigare för att lösa grundproblematiken.