Pontus Berglund svarar på frågor om toapapper - i bild och text.
Pontus Berglund svarar på frågor om toapapper - i bild och text.

Låt träden växa!

Svar till Kent Berg i Järfälla: Pontus Berglund

ANNONS

Du undrar: Finns det något man kan göra för att minska påverkan på naturen och ändå bedriva ett lönsamt skogsbruk?

Det är en bra fråga, men svår att svara på. Plock­metoden är ett alternativ, till trots för den inverkan den har på känsliga arter och växter.

Skogsforskaren Stig Holm vid Umeå universitet menar att skogen har en enorm potential och kan bidra mycket mer till klimatet. Men då måste dagens skogsbruk läggas ned helt och hållet, man måste upphöra att kalhugga och i stället låta träden växa. Stig Holm själv borde kunna svara på om det i dag ens är möjligt. Det viktiga är att den skadliga kalhuggsmetoden upphör, dels på grund av mång­åriga utsläpp från nyplanteringen, dels genom sin allvarliga och fullkomligt oacceptabla ödeläggelse av skogens biologiska mångfald.

ANNONS

Låt Skogsstyrelsen lära alla skogsbrukare i Strömstads kommun att bruka plockmetoden. Följ Ragnar Johnsens rekommendationer, som redan tillämpas på kommunens egna arealer.

Du skriver ”tror du verkligen att det är ägarna till skogen som får dig och andra att behöva toalettpapper…” Du brinner av nyfikenhet, skriver du, över att jag berättar var vi ska få papper och trä ifrån ifall vi inte tar det från den svenska skogen. Illustrationen bredvid pekar på ett förslag att lösa toa-pappersbehovet. Samtidigt undrar du på vilket sätt det svenska skogsbruket kan vara en fara för klimatet. Svar: Jo speciellt genom kalhyggenas enorma koldioxidutsläpp!

Låt Skogsstyrelsen lära alla skogsbrukare i Strömstads kommun att bruka plockmetoden. Följ Ragnar Johnsens rekommendationer, som redan tillämpas på kommunens egna arealer.

Kent efterlyste belägg för eventuellt utsvultna älgar: SVT/Nyheter: ”Ny forskning visar att snabba förändringar i klimat och markanvändning kan leda till att älgar drabbas av svält. Särskilt de vid kusten och fjällen i norra Sverige, där stränga vinterförhållanden råder”.

Från mellersta Sverige berättade jägare redan för över två år sedan om förekomsten av småväxta älgkalvar, kalvarna får inte den mat de behöver, och har svårt att klara sig när vintern kommer. Troligen beror minskningen på det allt mildare klimatet, och fortsätter det så kommer älgarna att vandra norrut, och kanske ansluta till ”Den stora älgvandringen”. För att aldrig mera återvända.

Läste just i Aftonbladet att den renskötande samen Tomas i Norrbotten katastrofalt nog förlorat sina 8 000 renar som försvunnit till två olika länder. Han menar att renarnas beteende beror på växthuseffekten. Snön föll och isen hindrade renarna att komma åt maten. Där kan man tala om matbrist.

ANNONS

Älgarna och alla vi andra är beroende av träd, buskar, ängar, och skogens pollinerande insekter för att överleva.

Vi borde inse allvaret för skogens konung och alla hans vänner när enorma skogsmaskiner likt Gargantua sätter tänderna i och käkar upp den svenska kontinuitetsskogen. Älgarna och alla vi andra är beroende av träd, buskar, ängar, och skogens pollinerande insekter för att överleva. Vi klarar inte att leva i en öken, den blir samtidigt varmare. I det sammanhanget tycker jag att fler borde kolla de två tv-serierna, dels den rörande filmen ”Arvet och Tystnaden”, där det tydligt framgår hur klimatet och skogsbolagen försvårar samernas kamp och kultur, dels serien ”Slaget om skogen” en storsatsning, som borde ingå i skolans klimatundervisning.

Alla oroas väl över hur det skall gå för jordens miljarder barn och barnbarn, när förutsättningarna för ett drägligt liv försvinner med de långsamt stigande haven som tvingar våra bröder och systrar att fly från sina hem. Det vi gör påverkar alla människor på jorden.

Jodå, visst är jag intresserad av ett levande skogsbruk, men inte på bekostnad av de mikroorganismer som sedan årtusenden varit en del av skogens biologiska mångfald. Ett annat skogsbruk än det vi har nu kommer troligen inte att löna sig förrän man höjer priserna till smärtgränsen, för skövlingen av våra naturskogar fortskrider to the bitter end. Men vi bör bli bättre på att hushålla och spara på våra ändliga resurser, som el, trävirke, vatten och bränsle, resurser som vi i dag ser som självklara i ett hem.

ANNONS

Och slutligen, vad säger EU om skogen? EU-kommissionen har presenterat en ny skogsstrategi med fokus på bevarande av biologisk mångfald, skydd av värdefull natur och klimat. Det ska bland annat ske genom att all gammal kontinuitetsskog ska skyddas från skogsbruk.

Naturvandrare och

konstnär/illustratör

ANNONS